Każdy  student Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce
może ubiegać się o przyznanie stypendium.

W naszej Uczelni funkcjonuje szeroko rozbudowany system pomocy materialnej dla studentów, w ramach którego przyznawane są następujące świadczenia:

Jeden student może jednocześnie skorzystać ze wszystkich wymienionych form stypendiów,

a łączna ich wysokość do wypłaty miesięcznie może wynieść nawet
do 2.400 złotych.