Witamy na stronie logowania do usług:

poczty Outlook, MSTeams, OneDrive i innych Microsoft Office 365 

dla Studentów i Wykładowców WSAP w Ostrołęce.

Instrukcja:

 1. Adres portalu do logowania:   portal.office.com
 2. Login:  s****@wsap.com.pl      (zamiast gwiazdek prosimy wstawić Państwa nr indeksu)
 3. Hasło: Takie jak Państwo ustalili podczas pierwszego logowania.
Studenci I roku.:
 1. Adres portalu do logowania:   portal.office.com
 2. Login:  s****@wsap.com.pl      (zamiast gwiazdek prosimy wstawić Państwa nr indeksu)
 3. Hasło startowe: 

Pierwsza litera imienia pierwsza litera nazwiska (duże litery) numer indeksu !! (dwa wykrzykniki)

 • (w przypadku kiedy nazwisko rozpoczyna się od litery S lub Ś proszę zamiast tej litery użyć Q)
 • np. Mariusz Kluczek nr indeksu 1234, będzie miał hasło: MK1234!!
 • a Mariusz Składowski nr indeksu 4321: MQ4321!!
 

Za pomocą w/w platformy będą Państwo

 1. otrzymywać materiały na pocztę mail (aplikacja Outlook)
 2. współpracować nad dokumentami (Word, Excel, Power Point)
 3. uczestniczyć w wykładach i zajęciach on line (aplikacja Teams)

W razie pytań i problemów proszę o kontakt mariusz@wsap.com.pl