Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce dąży do tego, aby każdy miał równe szanse i możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społeczności akademickiej.
Z pomocy pełnomocnika mogą korzystać studenci oraz kandydaci na studia, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Oferta dla studentów:

• Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem w Uczelni, w tym: dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta – w porozumieniu z egzaminatorem, tworzenie indywidualnych warunków korzystania z biblioteki, adaptacja elektroniczna materiałów dydaktycznych.
• Uzyskanie informacji o możliwości otrzymywania stypendiów specjalnych.
• Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni na rzecz pełnej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
• Wsparcie studentów niepełnosprawnych w rozwiązaniu zgłaszanych problemów.

Oferta dla kandydatów na studia:

• Uzyskanie informacji o możliwościach kształcenia się w naszej Uczelni przez osoby niepełnosprawne.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z informacją dotyczącą zawodów w podnoszeniu ciężarów osób z niepełnosprawnościami. Odbędą się one w dniu 26.04.2020 r. na Politechnice Łódzkiej i mają status ogólnopolski. 

Organizatorem zawodów jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej wraz z trenerem trójboju siłowego i wyciskania leżąc  Centrum Sportu PŁ – Marcinem Laśkiewiczem.

Zawody te będą organizowane po raz pierwszy i z tego względu bardzo prosimy o przekazanie  informacji  o nich jak najszerszemu gronu swoich studentów, jak i absolwentów,  gdyż oni również mogą podjąć rywalizację w tych zawodach. 

Być może wśród nich są osoby uczęszczające na siłownię i chciałyby wystartować w takiej imprezie.

Bardzo prosimy o informację zwrotną do końca marca  – gdyż chcielibyśmy znać listę uczestników i przesłać Państwu szczegółowy regulamin zawodów dotyczący zakwaterowania,  weryfikacji zawodnika, ważenia, godziny startu itp.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zawodach  prosimy o kontakt z trenerem Marcinem Laśkiewiczem, który udzieli wszystkich informacji:

tel: 605 627 132

Poniżej przesyłamy krótką informację na temat dyscypliny oraz film:

Podnoszenie ciężarów

Jedna z najważniejszych dyscyplin polskiego sportu niepełnosprawnych. Różni się od klasycznego podnoszenia ciężarów przede wszystkim tym, iż zawodnicy nie rywalizują w pozycji stojącej. Osoby ze schorzeniami narządu ruchu wyciskają sztangę leżąc plecami na ławeczce.

Cel rywalizacji jest prosty – zwycięża zawodnik, który podniesie największą ilość kilogramów. Podobieństwo z rywalizacją pełnosprawnych ciężarowców polega także na tym, że w zawodach uczestniczą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Obowiązuje też podział na kategorie wagowe. 

W „ciężarach” osób niepełnosprawnych zwraca się baczną uwagę na technikę podnoszenia. Zawodnik leżący na ławeczce przez cały czas wykonywania boju musi się z nią stykać. Z kolei asekurujący go asystenci nie mogą pomagać podczas podnoszenia ciężaru.

Technika boju oceniana jest przez sędziów i to oni zatwierdzają udaną próbę. W ostatnich latach coraz częściej podnoszenie ciężarów wykorzystuje się podczas pokazów promujących sport niepełnosprawnych. Dynamicznemu show towarzyszy żywa, energiczna muzyka, podkreślająca siłę i moc ciężarowców.

Samo regularne uprawianie podnoszenia ciężarów wpływa na poprawę gorsetu mięśniowego osób niepełnosprawnych. Jest więc doskonałym elementem rehabilitacji. Sport dedykowany zawodnikom zarówno z urazami rdzenia kręgowego, porażeniem mózgowym, jak i z amputacjami.

Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o przydzielenie asystenta studenta niepełnosprawnego przez studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zakres pomocy asystenta studenta niepełnosprawnego obejmuje wsparcie:


1. podczas dojazdu na Uczelnię i do domu (tylko osoby zamieszkałe na terenie miasta Ostrołęka),

2. w przemieszczaniu się podczas i pomiędzy zajęciami,

3. w sporządzaniu notatek (w przypadku kiedy student nie jest w stanie wykonać ich samodzielnie podczas wykładów i ćwiczeń),

4. w adaptacji materiałów dydaktycznych (zmiana formy materiałów dydaktycznych z głosowej na pisaną, z pisanej na głosową), jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter i rodzaj niepełnosprawności,

5. podczas korzystania z czytelni, bibliotek np. w wypożyczaniu niezbędnych do nauki książek,

6. podczas załatwiania bieżących spraw związanych z procesem kształcenia (np. wizyty
w dziekanacie),

7. w innych przypadkach zgłoszonych przez studenta a wynikających z jego uzasadnionych indywidualnych potrzeb związanych z procesem kształcenia.

 

Podstawą ubiegania się o prawo do korzystania z pomocy asystenta studenta niepełnosprawnego jest złożenie wniosku do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych WSAP w Ostrołęce, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia – pomoc asystenta studenta niepełnosprawnego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Szczegółowych informacji na temat asystentów udzieli:

mgr Teresa Śmiałek
tel.: 29/760 76 18
e-mail: t.smialek@wsap.com.pl

Zapraszamy Studentów do korzystania z Sali fitness (sala nr 73) – czynna:
od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 16:00,
piątek, sobota w godz. 8:00 – 18:00.

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

mgr Teresa Śmiałek

tel. 29/760 76 18

e-mail t.smialek@wsap.com.pl

gym-297059_1280
Group of happy young students in a university.