UCZELNIANA KOMISJA DO SPRAW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

1. prof. dr hab. Joanna Radwanowicz–Wanczewska
2. dr Łukasz Radwanowicz
3. dr Joanna Dynowska
4. mgr Anna Sobiech
5. przedstawiciel studentów (jedna osoba wskazana przez Samorząd Studencki)

UCZELNIANA KOMISJA PROGRAMOWA

1. prof. WSAP dr Jacek Krauss – przewodniczący
2. prof. dr hab. Anna Łapińska
3. dr Mirosław Rosak
4. prof. dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska
5. dr Dariusz Szafrański
6. mgr Jadwiga Sadoska
7. przedstawiciel studentów (jedna osoba wskazana przez Samorząd Studencki)

KOMISJA REKRUTACYJNA

1. prof. WSAP dr Jacek Krauss – przewodniczący
2. dr Łukasz Radwanowicz
3. mgr Jadwiga Sadoska

RZECZNIK DYSCYPLINARNY DO SPRAW STUDENTÓW

1. dr Łucja Lisiecka

KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW

1. prof. dr hab. Anna Łapińska – przewodnicząca
2. prof. dr hab. Joanna Radwanowicz–Wanczewska
3. dr Dariusz Szafrański
4. przedstawiciele studentów (w liczbie dwóch osób wskazanych przez Samorząd Studencki)

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW
1. dr Małgorzata Wach-Pawliczak
2. dr Daniel Małdachowski
3. dr Łukasz Radwanowicz
4. przedstawiciel studentów (w liczbie dwóch osób wskazanych przez Samorząd Studencki)
KOMISJA STYPENDIALNA

1. mgr Teresa Śmiałek – przewodnicząca
2. Monika Podeszwa – wiceprzewodnicząca
3. Kinga Mielnicka
4. Aleksandra Ceberek
5. Agnieszka Marchewka
6. Emilia Pyśk

ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA

1. mgr Jadwiga Sadoska – przewodnicząca
2. Renata Bednarczyk – wiceprzewodnicząca
3. Natalia Samsel
4. Olga Tomaszewska
5. Magdalena Orzoł
6. Daniel Dąbkowski 

Close Menu