UCZELNIANA KOMISJA DO SPRAW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

1. prof. dr hab. Joanna Radwanowicz–Wanczewska
2. dr Łukasz Radwanowicz
3. mgr Anna Sobiech
4. przedstawiciel studentów (jedna osoba wskazana przez Samorząd Studencki)

UCZELNIANA KOMISJA PROGRAMOWA

1. prof. dr Jacek Krauss – przewodniczący
2. prof. dr hab. Anna Łapińska
3. prof. dr Elżbieta Łojko
4. prof. dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska
5. prof. dr hab. Dariusz Szafrański
6. mgr Jadwiga Sadoska
7. przedstawiciel studentów (jedna osoba wskazana przez Samorząd Studencki)

KOMISJA REKRUTACYJNA

1. prof.  dr Jacek Krauss – przewodniczący
2. dr Łukasz Radwanowicz
3. mgr Jadwiga Sadoska

RZECZNIK DYSCYPLINARNY DO SPRAW STUDENTÓW

1. prof.  dr Łucja Lisiecka

KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW

1. prof. dr hab. Anna Łapińska – przewodnicząca
2. prof. dr hab. Joanna Radwanowicz–Wanczewska
3. prof. dr hab. Dariusz Szafrański
4. przedstawiciele studentów (w liczbie dwóch osób wskazanych przez Samorząd Studencki)

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW
1. dr Małgorzata Wach-Pawliczak
2. dr Daniel Małdachowski
3. dr Łukasz Radwanowicz
4. przedstawiciel studentów (w liczbie dwóch osób wskazanych przez Samorząd Studencki)
KOMISJA STYPENDIALNA
 1. mgr Teresa Śmiałek- przewodniczący
 2. mgr Justyna Modzelewska- wiceprzewodniczący
 3. Łukasz Szymon Ceberek
 4. Klaudia Maria Chodkowska
 5. Michał Haber
 6. Aleksandra Rupińska
ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA
 1. mgr Jadwiga Sadoska- przewodniczący
 2. Renata Bednarczyk – wiceprzewodniczący
 3. Magdalena Puscian
 4. Piotr Ireneusz Piechal
 5. Izabela Duda
 6. Elżbieta Ewa Deptuła