UCZELNIANA KOMISJA DO SPRAW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

1. prof. dr hab. Joanna Radwanowicz–Wanczewska
2. dr Łukasz Radwanowicz
3. mgr Anna Sobiech
4. przedstawiciel studentów (jedna osoba wskazana przez Samorząd Studencki)

UCZELNIANA KOMISJA PROGRAMOWA

1. prof. dr Jacek Krauss – przewodniczący
2. prof. dr hab. Anna Łapińska
3. prof. dr Elżbieta Łojko
4. prof. dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska
5. prof. dr hab. Dariusz Szafrański
6. mgr Jadwiga Sadoska
7. przedstawiciel studentów (jedna osoba wskazana przez Samorząd Studencki)

KOMISJA REKRUTACYJNA

1. prof.  dr Jacek Krauss – przewodniczący
2. dr Łukasz Radwanowicz
3. mgr Jadwiga Sadoska

RZECZNIK DYSCYPLINARNY DO SPRAW STUDENTÓW

1. prof.  dr Łucja Lisiecka

KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW

1. prof. dr hab. Anna Łapińska – przewodnicząca
2. prof. dr hab. Joanna Radwanowicz–Wanczewska
3. prof. dr hab. Dariusz Szafrański
4. przedstawiciele studentów (w liczbie dwóch osób wskazanych przez Samorząd Studencki)

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW
1. dr Małgorzata Wach-Pawliczak
2. dr Daniel Małdachowski
3. dr Łukasz Radwanowicz
4. przedstawiciel studentów (w liczbie dwóch osób wskazanych przez Samorząd Studencki)
KOMISJA STYPENDIALNA
 1. Teresa Śmiałek – przewodnicząca
 2. Justyna Modzelewska – z-ca przewodniczącej
 3. Karolina Zych
 4. Milena Chełchowska
 5. Klaudia Parzych
 6. Marta Mierzejewska
ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA
 1. mgr Jadwiga Sadoska
 2. Renata Bednarczyk
 3. Teresa Pajka
 4. Renata Teresa Nowicka
 5. Dominika Bednarczyk
 6. Arkadiusz Chojnowski