UCZELNIANA KOMISJA DO SPRAW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
 1. prof. dr hab. Dariusz Szafrański – Przewodniczący
 2. Dr Łukasz Radwanowicz 
 3. Dr Daniel Małdachowski
 4. Dr Małgorzata Wach-Pawliczak
 5. przedstawiciel studentów wskazany przez Samorząd Studencki
UCZELNIANA KOMISJA PROGRAMOWA
 1. Dziekan prof. WSAP dr Jacek Krauss – Przewodniczący
 2. Prof. WSAP dr  Elżbieta Łojko
 3. Prof. dr hab. Dariusz Szafrański
 4. Dr Daniel Małdachowski
 5. Dr Stanisław Kubeł
 6. Mgr Jadwiga Sadoska
 7. dwóch  przedstawicieli studentów (wskazanych przez Samorząd Studencki)
RZECZNIK DYSCYPLINARNY DO SPRAW STUDENTÓW

 

1. dr Łukasz Radwanowicz

RZECZNIK DYSCYPLINARNY DO SPRAW PRACOWNIKÓW NAUKOWO - DYDAKTYCZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W OSTROŁĘCE.

1. dr Daniel Małdachowski

KOMISJA REKRUTACYJNA

1. prof.  dr Jacek Krauss – przewodniczący
2. dr Łukasz Radwanowicz
3. mgr Jadwiga Sadoska

KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW
 1. prof. WSAP dr Michał Fajst – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Dariusz Szafrański – nauczyciel akademicki
 3. dr  Stanisław Kubeł – nauczyciel akademicki
 4. dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez Samorząd Studencki
ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW
 1. Prof. WSAP dr Elżbieta  Łojko – Przewodnicząca
 2. dr  Małgorzata Wach-Pawliczak– nauczyciel akademicki
 3. dr  Małgorzata Janicz – nauczyciel akademicki
 4. dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez Samorząd Studencki
KOMISJA STYPENDIALNA

Uczelnia – komisja Uczelniana – komisja stypendialna

1.mgr Teresa Śmiałek  – przewodnicząca

 1. mgr Justyna Modzelewska – wiceprzewodnicząca
 2. Tomasz Osuchowski
 3. Karolina Dobkowska
 4. Klaudia Zdunek
 5. Ewelina Kobus
ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA
 1. Mgr Jadwiga Sadoska – przewodnicząca
 2. Renata Bednarczyk
 3. Dorota Sylwia Grala
 4. Dominik Gałązka
 5. Agnieszka Radek
 6. Aleks Damian Podbielski