Każdy Student ma możliwość otrzymania faktury z tytułu wpłaty czesnego.

Prośbę o wstawienie faktury należy kierować na druku formularza o wystawienie faktury do kwestury WSAP                 w Ostrołęce.

Proszę pamiętać, że faktury VAT za czesne będą wystawiane tylko po dokonanej wcześniej wpłacie na rachunek bankowy WSAP w Ostrołęce, wyłącznie na wniosek studenta.

 

W przypadku, gdy wpłaty czesnego dokona firma :

  •  faktura będzie wystawiona imiennie na studenta po dokonanej wpłacie, a firma będzie wskazana tylko jako płatnik,
  •  w przypadku, gdy będzie zawarta umowa pomiędzy WSAP w Ostrołęce, a firmą delegującą swoich pracowników na studia, faktura będzie wystawiana na firmę.

Za poprzednie miesiące możliwe jest wystawienie zaświadczenia o dokonanych wpłatach

Napisz do nas

Adres szkoły

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
ul. Korczaka 73

07-409 Ostrołęka

Kontakt