Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WSAP w Ostrołęce, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania WSAP w Ostrołęce, proszone są o wypełnienie:
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.pdf (AcrobatReader)

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres:

 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce

u.Janusza Korczaka 73

07-409 Ostrołęka