Skład komisji

i terminy egzaminów dyplomowych

w roku akademickim 2023/2024

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

 

L.p.

Przedmiot

Promotor

Komisja

Data

1.        

Prawo administracyjne

Prof. dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska

Przewodniczący –

Prof. WSAP dr Łucja Lisiecka

Promotor –

Prof. dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska

 Recenzent –

Dr Daniel Małdachowski

15.06.2024 r.

godz. 10.00

2.        

Prawo cywilne

Prof. WSAP dr  Jacek Krauss

Przewodniczący –

Prof. WSAP dr Łucja Lisiecka

Promotor

Prof. WSAP dr  Jacek Krauss

Recenzent –

Prof. dr hab.  Dariusz Szafrański

15.06.2024 r.

godz. 14.00

3.        

Prawo komunalne i gospodarcze

Prof. dr hab. Dariusz       Szafrański

Przewodniczący –

Prof. WSAP dr Łucja Lisiecka

Promotor –

Prof. dr hab.  Dariusz Szafrański

Recenzent –

Prof. WSAP dr  Jacek Krauss

16.06.2024 r.

godz. 10.00

4.        

Zarządzanie finansami

Dr Stanisław Kubeł

Przewodniczący –

Prof. dr hab. Dariusz Szafrański

Promotor –

dr Stanisław Kubeł

 Recenzent –

 Prof. WSAP dr Łucja Lisiecka

22.06.2024 r.

godz. 10.00

5.        

Prawo karne i postępowanie karne

Prof. WSAP dr Michał Fajst

Przewodniczący –

Prof. WSAP dr Łucja Lisiecka

Promotor –

Prof. WSAP dr Michał Fajst

Recenzent –

Dr Małgorzata Janicz

22.06.2024 r.

godz. 15.00