TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
I ROK SEMESTR I
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

PODZIAŁ NA GRUPY

GRUPA I : od nr indeksu 8022 do 8051
GRUPA II : od nr indeksu 8052 do 8081
GRUPA III : od nr indeksu 8082 i pozostałe numery

 

Technologia informacyjna
I rok I semestr
Rok akademicki 2019/2020

Prowadzący: mgr inż. Mariusz Kluczek

Gr. I ( 15 godz. dydaktycznych)
1. 25.10. 2019 r. godz. 17.00 – 20.15
2. 15.11. 2019 r. godz. 17.00 – 20.15
3. 29.11. 2019 r. godz. 17.00 – 20.15
4. 13.12. 2019 r. godz. 17.00 – 19.30

Gr. II ( 15 godz. dydaktycznych)
1. 27.10. 2019 r. godz. 16.00 – 19.15
2. 17.11. 2019 r. godz. 16.00 – 19.15
3. 01.12. 2019 r. godz. 16.00 – 19.15
4. 15.12. 2019 r. godz. 16.00 – 18.30

Gr. III ( 15 godz. dydaktycznych)
1. 18.01. 2020 r. godz. 8.30 – 10.00
2. 19.01. 2020 r. godz. 16.00 – 19.15
3. 01.02. 2020 r. godz. 08.30 – 11.45
4. 02.02.2020 r. godz. 15.00 – 19.15