Egzaminy zakończone

I ROK

Dr hab. Dariusz Szafrański 

Publiczne prawo gospodarcze
Egzamin(p) – zdalnie

Egzamin zakończony – wyniki

II ROK

Prof dr hab Joanna Radwanowicz-Wanczewska

Postępowanie egzekucyjne w administracji   Egzamin(p) – zdalnie

Link aktywny 28.06.2020r. od godziny 10.00 do godziny 10.30.

Egzamin zakończony – wyniki wkrótce.

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Postępowanie egzekucyjne w Administracji  prowadzonego przez prof. dr hab. Joannę Radwanowicz Wanczewską  odbył się dnia 12.07.2020 r. o godzinie 11.00 – w formie zdalnej.

Egzamin zakończony – wyniki wkrótce.