EGZAMINY ON - LINE 2023/2024

Szanowni Studenci.

Terminy egzaminów on – line są dostępne w zakładce Studenci/Egzaminy/Terminy egzaminów.

 

II ROK

Postępowanie Administracyjne

dr Daniel Małdachowski

LINK DO EGZAMINU

24.03.2024 18.00 -19.00

Do egzaminu mogą podejść tylko osoby uprawnione.

EGZAMINY ZAKOŃCZONE