EGZAMINY ON - LINE 2021/2022

Szanowni Studenci.

Terminy poprawkowe egzaminów on – line są dostępne w zakładce Studenci/Egzaminy/Terminy egzaminów.

 

NAUKA O ADMINISTRACJI – EGZAMIN
Dr Łukasz Radwanowicz

LINK DO TESTU

Test będzie dostępny w dniu 4.12.2021r. w godzinach 10.00 – 10.30

Każdy Student może podejść do rozwiązania jednokrotnie.

EGZAMINY ZAKOŃCZONE