W dniach od 22 do  29  czerwca  2019 r. w ramach programu ERASMUS + przedstawiciele Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce  przebywali z wizytą na Uniwersytecie w Bari im. Aldo Moro we Włoszech. Celem mobilności była wymiana doświadczeń i poszerzenie współpracy w zakresie wymiany nauczycieli akademickich, pracowników oraz studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.

     

  Karta Erasmus plus dla szkolnictwa wyższego

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce otrzymała kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) uprawniającą do udziału w nowym programie Erasmus +.  Karta ECHE jest ważna do końca trwania programu Erasmus+, tj. do roku 2020. Z Uczelniami posiadającymi kartę ECHE można zawierać umowy lub współpracować w ramach projektów. Oznacza to między innymi, że nasza Uczelnia będzie mogła realizować międzynarodową wymianę studentów i pracowników.
 
 

Nr karty: 271056 – EPP – 1-2016-PL-EPPKA3-ECHE

Kod karty: PL OSTROLE02

 

 Karta ERASUMS – PL

Karta ERASUMS – EN

 DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS+

ERASMUS+ POLICY STATEMENT

Katalog przedmiotów

Uczelnia partnerska:

UNIVERSITA DEGLI STUDIO DI BARI ALDO MORO. 

Dokumenty do pobrania:

STA

 Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching

WSAP Formularz zgloszeniowy-STA-2018-19

Zasady finansowania  STA i STT w roku akad. 2018/2019

WSAP Zasady kwalifikacji STA 2018-2019

 

STT

  Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching

WSAP Formularz zgloszeniowy-STT-2018-19

Zasady finansowania STT i STA w roku akad. 2018/2019

WSAP Zasady kwalifikacji STT 2018-2019