Zbiory biblioteki

Biblioteka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce zapewnia studentom dostęp do źródeł rzetelnej i fachowej informacji.

Wśród zbiorów biblioteki znajdują się wydawnictwa z zakresu prawa: państwowego, międzynarodowego, konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, podatkowego, gospodarczego, karnego, cywilnego, rzeczowego, handlowego, rodzinnego, autorskiego, pracy, budowlanego.

Ponadto biblioteka posiada materiały z zakresu socjologii, psychologii, filozofii, nauk politycznych, ekonomii, skarbowości, rachunkowości, statystyki, matematyki, informatyki i in..

Oprócz druków zwartych biblioteka dysponuje również 33 tytułami prenumerowanych czasopism w wersji papierowej i 24 w wersji elektronicznej, bazą prawniczą LEX, LEGALIS oraz wersją elektroniczną Polskiej Biblioteki Prawniczej.

Wydawnictwa, których brak w bibliotece, sprowadzane są w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Bazy elektroniczne

Biblioteka WSAP w Ostrołęce dysponuje następującymi bazami elektronicznymi:

  1. Legalis
  2. Polska Bibliografia Prawnicza

Czasopisma w wersji elektronicznej (płyty CD):

1) Gazeta Prawna
2) Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
3) Gazeta Podatkowa
4) Ubezpieczenia i Prawo Pracy
5) Finanse Komunalne
6) Samorząd Terytorialny
7) Rachunkowość Budżetowa
8) Przegląd Prawa Handlowego
9) Glosa