Cyfrowa biblioteka dla studentów

 

Audiobooki lektur i klasyki literatury, publikacje, artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej. Kolekcje dostępne są pod poniższymi linkami:

Lektury szkolne. Część 1. Szkoły podstawowe

Lektury szkolne. Część 2. Szkoły ponadpodstawowe

W obu kolekcjach znalazło się łącznie 212 publikacji, do których dostęp dla uczniów i nauczycieli jest darmowy i nie wymaga logowania w serwisie. Wszystkie publikacje dostępne są online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Lektury prezentowane w POLONIE mają warstwę tekstową pozwalającą na pełnotekstowe przeszukiwanie ich treści.

W ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteka Narodowa przygotowała 70 audiobooków lektur i klasyki literatury, które to można pobrać za darmo z POLONY. Wśród 55 tytułów, które zostały udostępnione w tej formie znalazły się m.in. Lalka, Quo vadis, Sklepy cynamonowe i Nad Niemnem.

Ponadto, w ramach Priorytetu 4 NPRCz, przygotowano ponad 1200 e-booków publikacji z domeny publicznej. Dostęp do wszystkich tytułów jest darmowy i nie wymaga logowania w serwisie. Publikacje w formatach MOBI, EPUB i PDF można pobierać z POLONY a po pobraniu korzystać z nich bez konieczności dostępu do internetu.

 

Zbiory biblioteki

Biblioteka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce zapewnia studentom dostęp do źródeł rzetelnej i fachowej informacji.

Wśród zbiorów biblioteki znajdują się wydawnictwa z zakresu prawa: państwowego, międzynarodowego, konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, podatkowego, gospodarczego, karnego, cywilnego, rzeczowego, handlowego, rodzinnego, autorskiego, pracy, budowlanego.

Ponadto biblioteka posiada materiały z zakresu socjologii, psychologii, filozofii, nauk politycznych, ekonomii, skarbowości, rachunkowości, statystyki, matematyki, informatyki i in..

Oprócz druków zwartych biblioteka dysponuje również 33 tytułami prenumerowanych czasopism w wersji papierowej i 24 w wersji elektronicznej, bazą prawniczą LEX, LEGALIS oraz wersją elektroniczną Polskiej Biblioteki Prawniczej.

Wydawnictwa, których brak w bibliotece, sprowadzane są w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Bazy elektroniczne

Biblioteka WSAP w Ostrołęce dysponuje następującymi bazami elektronicznymi:

  1. Legalis
  2. Polska Bibliografia Prawnicza

Czasopisma w wersji elektronicznej (płyty CD):

1) Gazeta Prawna
2) Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
3) Gazeta Podatkowa
4) Ubezpieczenia i Prawo Pracy
5) Finanse Komunalne
6) Samorząd Terytorialny
7) Rachunkowość Budżetowa
8) Przegląd Prawa Handlowego
9) Glosa