Harmonogramy zajęć

Harmonogram zjazdu

Harmonogram zjazdu studiów I stopnia

9-10-11 lipca 2021r.

 

Uwaga

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

( zajęcia prowadzone hybrydowo)

PROJEKT

HARMONOGRAM ZJAZDU w dniach: 9-10-11.07.2021 R.

DATA

ROK

GODZ.

SALA

WYKŁADOWCA

PRZEDMIOT

10.07

I

ROK

stacjonarnie

10.00

stacjonarnie

26

Prof. dr Bohdan Zdziennicki

Konstytucyjny system organów państwowych

Egzamin

poprawkowy

 I termin (p)

I

ROK

zdalnie

14.00

zdalnie

72

Dr Daniel Małdachowski

Prawo

administracyjne

Egzamin

poprawkowy

 I termin (p)

II

ROK

          zdalnie

10.00

zdalnie

72

Dr Daniel Małdachowski

Prawo

międzynarodowe

Egzamin

poprawkowy

 I termin (p)

Semestr letni 2020/2021

Semestr zimowy 2020/2021

DYŻUR REKTORSKI

Informujemy, że na tematy związane z funkcjonowaniem 
naszej Szkoły można porozmawiać 
Rektorem WSAP dr. Michałem Fajstem.
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z Rektoratem
tel.: 29 760 68 86, 29 760 76 20
e-mail: wsap@wsap.com.pl
 
 UWAGA STUDENCI I i II ROKU!!!

• Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.

• Obowiązuje ona wszystkich studentów, którzy powinni ją odbyć w czasie trwania studiów
w ciągu trzech lat (student może wybrać dowolny czas odbycia praktyki).

• Studencka Praktyka Zawodowa ma wymiar 3 tygodni, czyli 15 dni roboczych (120 godzin).

• Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.

• Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie bez oceny i uzyskuje 5 punktów ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do uzyskania absolutorium.

• W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Dziekana
z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej.

• Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór na stronie internetowej szkoły).

• Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej przed jej rozpoczęciem muszą odebrać skierowanie na praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę
z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją), a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie Internetowej Szkoły).

Happy learners video chatting with friends online