Harmonogramy zajęć

Harmonogram zjazdu

Harmonogram zjazdu studiów I stopnia

7-8-9 maja 2021r.

 

Uwaga

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

( zajęcia prowadzone hybrydowo)

PROJEKT

HARMONOGRAM ZJAZDU w dniach: 7-8-9.05.2021 R.

DATA

ROK

GODZ.

SALA

WYKŁADOWCA

PRZEDMIOT

 

07.05

I

ROK

Zajęcia prowadzone zdalnie

17.00 – 18.30

18.45 – 20.15

zdalnie

72

dr hab.  Edyta Sokalska

Język angielski

Gr I

III

RF

Zajęcia prowadzone stacjonarnie

17.00 – 18.30

18.45 – 20.15

stacjonarnie

26

Dr Stanisław Kubeł

Zajęcia odwołane 

Zarządzanie

 finansami

Seminarium

dyplomowe

08.05

I

ROK

Zajęcia prowadzone zdalnie

8.30 – 10.00

10.15 – 11.45

zdalnie

72

Prof. .dr hab. Dariusz Szafrański

Publiczne prawo gospodarcze

12.15 – 13.45

14.00 – 15.30

zdalnie

72

Prof. dr  Elżbieta Łojko

Socjologia i metody badań socjologicznych

16.00 – 17.30

17.45 – 19.15

zdalnie

72

Dr Daniel Małdachowski

Prawo administracyjne

III

AD

Zajęcia prowadzone zdalnie

11.00

zdalnie

30

Dr Małgorzata Wach – Pawliczak

Kontrola

 administracji

Egzamin(pz)

16.00 – 17.30

17.45 – 19.15

zdalnie

30

Prof. dr hab.. Dariusz Szafrański

Prawo komunalne

 i gospodarcze

Seminarium

dyplomowe

III

 SPP

Zajęcia prowadzone zdalnie

8.30 – 10.00

10.15 – 11.45

zdalnie

 30

Prof. dr Elżbieta Łojko

Socjologia problemów społecznych

Seminarium

dyplomowe

 

09.05

I

ROK

Zajęcia prowadzone zdalnie

8.30 – 10.00

10.15 – 11.45

zdalnie

72

Prof. WSAP dr Łucja Lisiecka

Organizacja i zarzadzanie w administracji publicznej

12.15 – 13.45

14.00 – 15.30

zdalnie

72

Dr Daniel

 Małdachowski

Prawo

administracyjne

16.00 – 17.30

17.45 – 19.15

zdalnie

72

dr hab.  Edyta Sokalska

Język angielski

Gr II

III

AD

Zajęcia prowadzone stacjonarnie

12.00 – 13.45

14.00 – 15.15

stacjonarnie

26

Prof. WSAP  dr Jacek Krauss

Prawo cywilne

Seminarium dyplomowe

Semestr letni 2020/2021

Semestr zimowy 2020/2021

DYŻUR REKTORSKI

Informujemy, że na tematy związane z funkcjonowaniem 
naszej Szkoły można porozmawiać 
Rektorem WSAP dr. Michałem Fajstem.
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z Rektoratem
tel.: 29 760 68 86, 29 760 76 20
e-mail: wsap@wsap.com.pl
 
 UWAGA STUDENCI I i II ROKU!!!

• Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.

• Obowiązuje ona wszystkich studentów, którzy powinni ją odbyć w czasie trwania studiów
w ciągu trzech lat (student może wybrać dowolny czas odbycia praktyki).

• Studencka Praktyka Zawodowa ma wymiar 3 tygodni, czyli 15 dni roboczych (120 godzin).

• Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.

• Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie bez oceny i uzyskuje 5 punktów ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do uzyskania absolutorium.

• W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Dziekana
z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej.

• Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór na stronie internetowej szkoły).

• Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej przed jej rozpoczęciem muszą odebrać skierowanie na praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę
z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją), a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie Internetowej Szkoły).

Happy learners video chatting with friends online