Harmonogramy zajęć

Harmonogram zjazdu

Harmonogram zjazdu studiów I stopnia

20-21-22 listopada 2020 r.

 

Uwaga

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PROJEKT

 ( zajęcia prowadzone zdalnie)

HARMONOGRAM ZJAZDU w dniach: 20-21-22.11.2020 R

DATA

ROK

GODZ.

SALA

WYKŁADOWCA

PRZEDMIOT

20.11

III

ROK

Zajęcia prowadzone

zdaln

17.00 – 18.30

 

18.45 – 20.15

zdalnie

30

Dr hab. Edyta Sokalska

Język angielski

Gr. I

21.11

I

ROK

 

Zajęcia prowadzone zdalnie

9.15 – 10.00

 

10.15 – 11.45

zdalnie

Aula mała

43

Prof. WSAP  dr Elżbieta   Łojko

Psychologia

 Społeczna

Zakończenie zajęć

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

zdalnie

Aula mała

43

Dr Małgorzata

Wach – Pawliczak

Podstawy prawoznawstwa

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

zdalnie

Aula mała

43

Dr Daniel Małdachowski

Prawo administracyjne

III

AD

Zajęcia prowadzone zdalnie

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

zdalnie

26

Prof. dr hab. Dariusz Szafrański

Prawo komunalne

i gospodarcze

Seminarium

dyplomowe

III

SPP

Zajęcia prowadzone zdalnie

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

zdalnie

28

Prof. WSAP  dr Elżbieta  Łojko

Socjologia problemów społecznych

Seminarium

dyplomowe

22.11

I

ROK

 

Zajęcia

prowadzone zdalnie

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

zdalnie

Aula mała

43

Dr Małgorzata

Wach – Pawliczak

Podstawy prawoznawstwa

Zakończenie zajęć

12.15 – 13.45

 

14.00 – 14.45

zdalnie

Aula mała

43

Dr Daniel Małdachowski

Prawo administracyjne

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

zdalnie

63

Mgr inż. Mariusz Kluczek

Technologia informacyjna

Gr.I

III

ROK

Zajęcia prowadzone zdalnie

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

zdalnie

30

Dr hab. Edyta Sokalska

Język angielski

Gr. II

 

Harmonogram zjazdu

Studia podyplomowe

16-17 maja 2020r. 

ZAJĘCIA PROWADZONE ZDALNIE

*SPA – Studia Podyplomowe Administracji
*AZMwOś – Administracja, Zarządzanie i Marketing w Oświacie
*AOZwOZ – Administracja, Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Semestr zimowy 2020/2021

Semestr letni 2019/2020

DYŻUR REKTORSKI

Informujemy, że na tematy związane z funkcjonowaniem 
naszej Szkoły można porozmawiać 
Rektorem WSAP dr. Michałem Fajstem.
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z Rektoratem
tel.: 29 760 68 86, 29 760 76 20
e-mail: wsap@wsap.com.pl
 
 UWAGA STUDENCI I i II ROKU!!!

• Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.

• Obowiązuje ona wszystkich studentów, którzy powinni ją odbyć w czasie trwania studiów
w ciągu trzech lat (student może wybrać dowolny czas odbycia praktyki).

• Studencka Praktyka Zawodowa ma wymiar 3 tygodni, czyli 15 dni roboczych (120 godzin).

• Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.

• Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie bez oceny i uzyskuje 5 punktów ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do uzyskania absolutorium.

• W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Dziekana
z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej.

• Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór na stronie internetowej szkoły).

• Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej przed jej rozpoczęciem muszą odebrać skierowanie na praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę
z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją), a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie Internetowej Szkoły).

Happy learners video chatting with friends online