Harmonogramy zajęć

Harmonogram zjazdu

Harmonogram zjazdu studiów I stopnia

5-6-7 marca 2021r.

 

Uwaga

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

( zajęcia prowadzone hybrydowo)

PROJEKT

HARMONOGRAM ZJAZDU w dniach:  5-6-7.03.2021 R.

DATA

ROK

GODZ.

SALA

WYKŁADOWCA

PRZEDMIOT

 

05.03

II

ROK

Zajęcia prowadzone zdalnie

17.00 – 18.30

 

18.45 – 20.15

zdalnie

28

dr hab.  Edyta Sokalska

Język

angielski

Gr I

III

AD

Zajęcia prowadzone zdalnie

17.00 – 18.30

 

18.45 – 20.15

zdalnie

30

Prof. dr hab. Joanna Radwanowicz Wanczewska

Prawo

 administracyjne

Seminarium

dyplomowe

III

RF

Zajęcia prowadzone stacjonarnie

17.00 – 18.30

 

18.45 – 20.15

stacjonarnie

26

Dr Stanisław Kubeł

Zarządzanie

 finansami

Seminarium

dyplomowe

06.03

I

ROK

Zajęcia prowadzone zdalnie

12.00

zdalnie

49

Dr Małgorzata Wach-Pawliczak

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

Egzamin poprawkowy

termin I (z)

16.30

zdalnie

49

Prof. WSAP dr

Elżbieta Łojko

Filozofia i etyka

Zaliczenie

poprawkowe

termin I (z)

II

ROK

Zajęcia prowadzone zdalnie

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

zdalnie

72

Prof. dr hab. Joanna Radwanowicz Wanczewska

Postępowanie egzekucyjne w administracji

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

zdalnie

72

Prof. WSAP dr

Łucja Lisiecka

Przedsiębiorczość  w otoczeniu rynkowym

16.00 – 17.30

zdalnie

72

Prof. dr hab. Krzysztof Rączka

Prawo pracy i prawo urzędnicze

 

17.45 – 19.15

zdalnie

72

Dr Daniel Małdachowski

Prawo

międzynarodowe

III

AD

Zajęcia prowadzone zdalnie

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

zdalnie

30

Dr Łukasz Radwanowicz

Partnerstwo publiczno-prywatne*

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

zdalnie

30

Dr Łukasz Radwanowicz

Publiczne prawo konkurencji

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

zdalnie

30

Dr Małgorzata

Wach – Pawliczak

 

Kontrola

administracji

III

RF

Zajęcia prowadzone zdalnie

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

zdalnie

28

Prof. dr hab. Anna Łapińska

Rachunkowość

Seminarium

dyplomowe

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

zdalnie

28

Prof. dr hab. Anna Łapińska

Rachunkowość podatkowa

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

zdalnie

28

Prof. WSAP dr Łucja Lisiecka

Finanse lokalne i regionalne

III

 SPP

Zajęcia prowadzone zdalnie

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

zdalnie

26

Dr Michał Fajst

Prawo karne i postępowanie karne

Seminarium

dyplomowe

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

zdalnie

26

Dr Michał Fajst

Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

zdalnie

26

Dr Małgorzata Janicz

Przebieg

postępowania karnego

 

07.03

I

ROK

zdalnie

11.45

zdalnie

53

Prof. WSAP dr Łucja Lisiecka

Makroekonomia i Mikroekonomia

Egzamin poprawkowy

II termin(z)

II

ROK

Zajęcia prowadzone zdalnie

9.15 – 10.00

 

10.15 – 11.45

zdalnie

72

Prof. WSAP dr Łucja Lisiecka

Przedsiębiorczość  w otoczeniu rynkowym

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

zdalnie

72

Prof. WSAP dr Jacek Krauss

Ochrona własności intelektualnej

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

zdalnie

72

Dr  hab. Edyta Sokalska

Język angielski

Gr II

III

AD

Zajęcia prowadzone zdalnie

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

zdalnie

30

Dr Łukasz Radwanowicz

Publiczne prawo konkurencji

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

zdalnie

30

Dr Małgorzata

Wach – Pawliczak

Kontrola

administracji

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

zdalnie

30

Prof.WSAP  dr Jacek Krauss

Prawo cywilne

Seminarium dyplomowe

III

RF

Zajęcia prowadzone zdalnie

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

zdalnie

28

Prof. dr hab. Anna Łapińska

Rachunkowość podatkowa

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

zdalnie

 

28

Prof. WSAP dr  Łucja Lisiecka

Finanse lokalne i regionalne

III

SPP

Zajęcia prowadzone zdalnie

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

zdalnie

26

Dr Michał Fajst

Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

zdalnie

26

Dr Małgorzata Janicz

Przebieg

postępowania karnego

               * – zajęcia według dokonanego wyboru przedmiotów dodatkowych

 

 

 

 

 

 

 

Semestr letni 2020/2021

Semestr zimowy 2020/2021

DYŻUR REKTORSKI

Informujemy, że na tematy związane z funkcjonowaniem 
naszej Szkoły można porozmawiać 
Rektorem WSAP dr. Michałem Fajstem.
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z Rektoratem
tel.: 29 760 68 86, 29 760 76 20
e-mail: wsap@wsap.com.pl
 
 UWAGA STUDENCI I i II ROKU!!!

• Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.

• Obowiązuje ona wszystkich studentów, którzy powinni ją odbyć w czasie trwania studiów
w ciągu trzech lat (student może wybrać dowolny czas odbycia praktyki).

• Studencka Praktyka Zawodowa ma wymiar 3 tygodni, czyli 15 dni roboczych (120 godzin).

• Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.

• Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie bez oceny i uzyskuje 5 punktów ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do uzyskania absolutorium.

• W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Dziekana
z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej.

• Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór na stronie internetowej szkoły).

• Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej przed jej rozpoczęciem muszą odebrać skierowanie na praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę
z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją), a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie Internetowej Szkoły).

Happy learners video chatting with friends online