Harmonogramy zajęć

Harmonogram zjazdu

Harmonogram zjazdu studiów I stopnia

15-16+-17 październik 2021r.

 

Uwaga

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PROJEKT

 ( zajęcia prowadzone hybrydowo)

HARMONOGRAM ZJAZDU w dniach: 15-16-17.10.2021 R

DATA

ROK

GODZ.

SALA

WYKŁADOWCA

PRZEDMIOT

15.10

III

ROK

   stacjonarnie

17.00 – 18.30

 

18.45 – 20.15

stacjonarnie

28

Dr hab. Edyta Sokalska

Język angielski

Gr. I

16.10

I

ROK

 

Zajęcia prowadzone stacjonarnie

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

stacjonarnie

Aula duża

34

Dr Małgorzata

Wach – Pawliczak

Historia

administracji

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

stacjonarnie

Aula duża

34

Prof. WSAP  dr Łucja Lisiecka

Makroekonomia i mikroekonomia

III

AD

 

Zajęcia

prowadzone stacjonarnie

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

stacjonarnie

26

Prof dr hab Dariusz Szafrański

Prawo komunalne

 i gospodarcze

Seminarium

dyplomowe

III

ROK

   stacjonarnie

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

stacjonarnie

28

Dr hab. Edyta Sokalska

Język angielski

Gr. I

17.10

I

ROK

 

Zajęcia

prowadzone stacjonarnie

8.30 – 10.00

 

10.15 – 11.45

stacjonarnie

Aula duża

34

Prof. WSAP  dr Łucja Lisiecka

Makroekonomia i mikroekonomia

12.15 – 13.45

 

14.00 – 15.30

stacjonarnie

Aula duża

34

Dr Małgorzata

Wach – Pawliczak

Podstawy prawoznawstwa

16.00 – 17.30

 

17.45 – 19.15

stacjonarnie

63

Mgr inż. Mariusz Kluczek

Technologia informacyjna

Gr.I

 

Semestr zimowy 2021/2022

Semestr letni 2020/2021

DYŻUR REKTORSKI

Informujemy, że na tematy związane z funkcjonowaniem 
naszej Szkoły można porozmawiać 
Rektorem WSAP dr. Michałem Fajstem.
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z Rektoratem
tel.: 29 760 68 86, 29 760 76 20
e-mail: wsap@wsap.com.pl
 
 UWAGA STUDENCI I i II ROKU!!!

• Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.

• Obowiązuje ona wszystkich studentów, którzy powinni ją odbyć w czasie trwania studiów
w ciągu trzech lat (student może wybrać dowolny czas odbycia praktyki).

• Studencka Praktyka Zawodowa ma wymiar 3 tygodni, czyli 15 dni roboczych (120 godzin).

• Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.

• Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie bez oceny i uzyskuje 5 punktów ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do uzyskania absolutorium.

• W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Dziekana
z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej.

• Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór na stronie internetowej szkoły).

• Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej przed jej rozpoczęciem muszą odebrać skierowanie na praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę
z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją), a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie Internetowej Szkoły).

Happy learners video chatting with friends online