Zajęcia zdalne

Harmonogram zjazdu

Harmonogram zjazdu studiów I stopnia

26-27-28 września 2020r.

  (zajęcia prowadzone hybrydowo)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PROJEKT

 ( zajęcia prowadzone hybrydowo)

HARMONOGRAM ZJAZDU w dniach: 25-26-27.09.2020 R.

DATA

ROK

GODZ.

SALA

WYKŁADOWCA

PRZEDMIOT

26.09

II

ROK

 

Zajęcia prowadzone stacjonarnie

9.00

stacjonarnie

Aula duża

34

 

Spotkanie organizacyjne

9.15 – 10.00

10.15 – 11.45

stacjonarnie

Aula duża

34

Dr Łukasz Radwanowicz

Ustrój samorządu terytorialnego

12.15 – 13.45

14.00 – 15.30

stacjonarnie

Aula duża

34

Dr Łukasz Radwanowicz

Nauka o administracji

16.00 – 17.30

17.45 – 19.15

stacjonarnie

Aula duża

34

Prof dr Jacek Krauss

Prawo cywilne z umowami w administracji

III

AD

 

Zajęcia prowadzone stacjonarnie

8.45

stacjonarnie

54

 

Spotkanie organizacyjne

9.15 – 10.00

10.15 – 11.45

stacjonarnie

54

Prof. dr hab. Dariusz Szafrański

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej*

12.15 – 13.45

14.00 – 15.30

stacjonarnie

54

Dr Daniel Małdachowski

Europejskie standardy postępowania w Administracji*

16.00 – 17.30

17.45 – 18.30

stacjonarnie

54

Dr Łukasz Radwanowicz

Pomoc publiczna*

III

RiFP

 

Zajęcia prowadzone stacjonarnie

15.45

stacjonarnie

49

 

Spotkanie organizacyjne

16.00 – 17.30

17.45 – 19.15

stacjonarnie

49

Prof. Dr Łucja Lisiecka

Finanse publiczne

III

SPP

 

Zajęcia prowadzone zdalnie

11.30

stacjonarnie

        28

 

Spotkanie organizacyjne

12.15 – 13.45

14.00 – 15.30

zdalnie

28

Dr Małgorzata Janicz

Zasady ogólne postępowania karnego

16.00 – 17.30

17.45 – 19.15

zdalnie

28

Dr Małgorzata Janicz

Podstawy prawne działalności służb porządku publicznego *

 

27.09

II

ROK

 

Zajęcia

prowadzone stacjonarnie

8.30 – 10.00

10.15 – 11.45

stacjonarnie

Aula duża

34

Dr Michał Fajst

Prawo karne i prawo wykroczeń

12.15 – 13.45

14.00 – 15.30

stacjonarnie

Aula duża

34

Prof dr Jacek Krauss

Prawo cywilne z umowami w Administracji

III

AD

 

Zajęcia

prowadzone stacjonarnie

8.30 – 10.00

10.15 – 11.45

stacjonarnie

54

Dr Daniel Małdachowski

Europejskie standardy postępowania w Administracji*

12.15 – 13.45

14.00 – 14.45

stacjonarnie

54

Dr Michał Fajst

Przestępstwa urzędnicze

III

RiFP

 

Zajęcia

prowadzone stacjonarnie

8.30 – 10.00

10.15 – 11.45

stacjonarnie

49

Prof. dr hab. Anna Łapińska

Rachunkowość budżetowa

12.15 – 13.45

14.00 – 15.30

stacjonarnie

49

Prof. Dr Łucja Lisiecka

Finanse publiczne

III

 SPP

Zajęcia prowadzone zdalnie

8.30 – 10.00

10.15 – 11.45

zdalnie

28

Dr Małgorzata Janicz

Zasady ogólne postępowania karnego

12.15 – 13.45

14.00 – 14.45

zdalnie

28

Dr Małgorzata Janicz

Podstawy prawne działalności służb porządku publicznego *

 

                * – zajęcia według dokonanego wyboru przedmiotów dodatkowych

Harmonogram zjazdu

Studia podyplomowe

16-17 maja 2020r. 

ZAJĘCIA PROWADZONE ZDALNIE

*SPA – Studia Podyplomowe Administracji
*AZMwOś – Administracja, Zarządzanie i Marketing w Oświacie
*AOZwOZ – Administracja, Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Semestr zimowy 2020/2021

Semestr letni 2019/2020

DYŻUR REKTORSKI

Informujemy, że na tematy związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły można porozmawiać 
Rektorem WSAP dr. Michałem Fajstem podczas dyżuru rektorskiego, który odbywa się 
w poszczególne soboty od godziny 19:15. Nie jest konieczne wcześniejsze umawianie się, jednak ze względów praktycznych, informacja o chęci spotkania będzie mile widziana, aby 
w razie potrzeby i możliwości Rektor WSAP mógł zaplanować więcej czasu na rozmowę.
 
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z Rektoratem
tel.: 29 760 68 86, 29 760 76 20
e-mail: wsap@wsap.com.pl
 Dyżur Rektorski zawieszony do 14 kwietnia 2020. 
 UWAGA STUDENCI I i II ROKU!!!

• Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.

• Obowiązuje ona wszystkich studentów, którzy powinni ją odbyć w czasie trwania studiów
w ciągu trzech lat (student może wybrać dowolny czas odbycia praktyki).

• Studencka Praktyka Zawodowa ma wymiar 3 tygodni, czyli 15 dni roboczych (120 godzin).

• Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.

• Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie bez oceny i uzyskuje 5 punktów ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do uzyskania absolutorium.

• W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Dziekana
z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej.

• Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór na stronie internetowej szkoły).

• Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej przed jej rozpoczęciem muszą odebrać skierowanie na praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę
z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją), a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie Internetowej Szkoły).

Happy learners video chatting with friends online
15.04.2020 UWAGA STUDENCI