Zajęcia zdalne

Harmonogram zjazdu

Harmonogram zjazdu studiów I stopnia

11-12.07.2020r.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PROJEKT

HARMONOGRAM ZJAZDU w dniach: 11-12.07.2020 R.

DATA

ROK

GODZ.

SALA

WYKŁADOWCA

PRZEDMIOT

11.07

I

ROK

11.00 – gr. I

 

12.00 – gr. II

Aula duża

34

Dr Daniel Małdachowski

Prawo administracyjne

Egzamin(p)

II

ROK

13.00 – gr. I

 

14.00 – gr. II

Aula duża

34

Dr Daniel Małdachowski

Prawo międzynarodowe

Egzamin(p)

17.00

 

Aula duża

34

 

Prof. dr hab. Krzysztof Rączka

 

Prawo pracy i prawo urzędnicze

Egzamin poprawkowy

I termin ( p)

III

AD

       11.00

30

Dr Michał Fajst

Prof. dr hab. Krzysztof Rączka

Prof. dr Jacek Krauss

Prawo pracy

Egzamin

dyplomowy

 

12.07

II ROK

11.00

zdalnie

Prof dr hab Joanna Radwanowicz-Wanczewska

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Egzamin poprawkowy

 I termin(p) – zdalnie

Harmonogram zjazdu

Studia podyplomowe

16-17 maja 2020r. 

ZAJĘCIA PROWADZONE ZDALNIE

*SPA – Studia Podyplomowe Administracji
*AZMwOś – Administracja, Zarządzanie i Marketing w Oświacie
*AOZwOZ – Administracja, Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

STUDIA PODYPLOMOWE

HARMONOGRAM ZJAZDU W DNIACH: 16-17.05.2020 R.

DATA

NAZWA

GODZ.

SALA

WYKŁADOWCA

PRZEDMIOT

16.05

I

AZMwOś

13.00 – 17.00

52

Dr Andrzej Kowalkowski

Seminarium dyplomowe i trening menedżerski

Zakończenie zajęć

I

AOZwOZ

13.00 – 17.00

52

Dr Andrzej Kowalkowski

Seminarium dyplomowe i trening menedżerski

Zakończenie zajęć

 

Semestr zimowy 2019/2020

Semestr letni 2019/2020

DYŻUR REKTORSKI

Informujemy, że na tematy związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły można porozmawiać 
Rektorem WSAP dr. Michałem Fajstem podczas dyżuru rektorskiego, który odbywa się 
w poszczególne soboty od godziny 19:15. Nie jest konieczne wcześniejsze umawianie się, jednak ze względów praktycznych, informacja o chęci spotkania będzie mile widziana, aby 
w razie potrzeby i możliwości Rektor WSAP mógł zaplanować więcej czasu na rozmowę.
 
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z Rektoratem
tel.: 29 760 68 86, 29 760 76 20
e-mail: wsap@wsap.com.pl
 Dyżur Rektorski zawieszony do 14 kwietnia 2020. 
 UWAGA STUDENCI I i II ROKU!!!

• Integralnym elementem procesu kształcenia jest Praktyka Zawodowa.

• Obowiązuje ona wszystkich studentów, którzy powinni ją odbyć w czasie trwania studiów
w ciągu trzech lat (student może wybrać dowolny czas odbycia praktyki).

• Studencka Praktyka Zawodowa ma wymiar 3 tygodni, czyli 15 dni roboczych (120 godzin).

• Może odbywać się w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach (instytucjach), których struktura i funkcjonowanie pozwalają na zrealizowanie celów praktyki. Miejsce Praktyki Zawodowej proponuje student lub wskazuje Uczelnia.

• Po jej zakończeniu student otrzymuje zaliczenie bez oceny i uzyskuje 5 punktów ECTS. Zaliczenie to jest brane pod uwagę do uzyskania absolutorium.

• W przypadku studentów zatrudnionych nie krócej niż 6 miesięcy, których obowiązki w miejscu pracy są zgodne z programem praktyk, istnieje możliwość zwolnienia przez Dziekana
z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej.

• Osoby pracujące, ubiegające się o zwolnienie z obowiązku odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór na stronie internetowej szkoły).

• Studenci, którzy są zobligowani do odbycia Studenckiej Praktyki Zawodowej przed jej rozpoczęciem muszą odebrać skierowanie na praktykę z Uczelni i ewentualnie umowę
z Instytucją przyjmującą na praktykę (w przypadku braku zawarcia takiej umowy z daną Instytucją), a po jej zakończeniu powinni dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz uzupełniony dziennik praktyk (wzory na stronie Internetowej Szkoły).

Happy learners video chatting with friends online
15.04.2020 UWAGA STUDENCI