1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał:

  • wyróżniające wyniki w nauce, 
  • osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
  • osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora otrzymuje 10 % wszystkich studentów z najwyższą średnią.
Nie ma górnej granicy wymaganej średniej.