Dnia 27 kwietnia odbyło się (w formie zdalnej) posiedzenie Samorządu Studenckiego. W wyniku głosowania, jednogłośnie wybrano Zarząd Samorządu Studenckiego na rok akademicki 2020/2021.

W skład wchodzą:

Anush Leszczyńska – przewodnicząca

Beata Zagroda-Nosek – wiceprzewodnicząca

Grażyna Jachimczyk – skarbnik

Katarzyna Twardziak – protokolantka