Dnia 28 kwietnia odbyło się (w formie zdalnej) posiedzenie Samorządu Studenckiego. W wyniku głosowania, jednogłośnie wybrano Zarząd Samorządu Studenckiego na rok akademicki 2021/2022.

W skład wchodzą:

Mariusz Krukowski – przewodniczący

Aneta Dębek – wiceprzewodnicząca

Olga Kuczyńska – skarbnik

Amelia Zyśk – protokolantka