Antykorupcja

Portal przeciwdziałania korupcji i etyki.

Portal, dotyczący przeciwdziałania korupcji i etyki utworzony został zgodnie z rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach realizowanego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 – 2020. Mając na uwadze wagę problemu Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce podjęła się wdrożenia działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu zapobieganie korupcji w życiu społecznym. Zwalczanie korupcji to nie tylko czynności represyjne, ale także profilaktyka.

Portal jest udostępniony w Czytelni biblioteki WSAP.

Antymobbing i przeciwdziałanie molestowaniu i molestowaniu seksualnym.

Portal, dotyczący przeciwdziałania mobbingowi oraz przeciwdziałaniu molestowaniu i molestowaniu seksualnym utworzony został zgodnie z rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach realizowanego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 – 2020. Mając na uwadze wagę problemu Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce podjęła się wdrożenia działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu zapobieganie mobbingowi w życiu społecznym. Zwalczanie mobbingu to nie tylko czynności represyjne, ale także profilaktyka.

Portal jest udostępniony w Czytelni biblioteki WSAP.