Antykorupcja

Portal przeciwdziałania korupcji i etyki.

Portal, dotyczący przeciwdziałania korupcji i etyki utworzony został zgodnie z rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach realizowanego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 – 2020. Mając na uwadze wagę problemu Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce podjęła się wdrożenia działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu zapobieganie korupcji w życiu społecznym. Zwalczanie korupcji to nie tylko czynności represyjne, ale także profilaktyka.
W naszej Uczelni powołano Panią prof. WSAP dr. Łucję Lisiecką do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. przeciwdziałania korupcji.

Portal jest udostępniony w Czytelni biblioteki WSAP.

Antymobbing i przeciwdziałanie molestowaniu i molestowaniu seksualnym.

Portal, dotyczący przeciwdziałania mobbingowi oraz przeciwdziałaniu molestowaniu i molestowaniu seksualnym utworzony został zgodnie z rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach realizowanego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 – 2020. Mając na uwadze wagę problemu Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce podjęła się wdrożenia działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu zapobieganie mobbingowi w życiu społecznym. Zwalczanie mobbingu to nie tylko czynności represyjne, ale także profilaktyka.

1. Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce – przedstawiciel pracowników i pracowników naukowych – dr Daniel Małdachowski

2. Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce – przedstawiciel studentów – Anna Anush Leszczyńska

Portal jest udostępniony w Czytelni biblioteki WSAP.