Kadra naukowo - dydaktyczna Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce:

Władze Uczelni:

dr Michał Fajst

 • Rektor WSAP


prof. WSAP dr Jacek Krauss

 • Dziekan WSAP w Ostrołęce

prof. dr Bohdan Zdziennicki

 • Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka

 • Sędzia Sądu Najwyższego
 • b. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Anna Łapińska

prof. WSAP dr Łucja Lisiecka

 • członek Senatu WSAP

prof. WSAP dr hab. Joanna Radwanowicz –Wanczewska

 • Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą

prof. WSAP dr hab. Dariusz Szafrański

 • b. Prodziekan WSAP

prof. WSAP dr Elżbieta Maria Łojko

 • b. Rektor WSAP w Ostrołęce

dr Hanna Machińska

 • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

dr Małgorzata Janicz

dr Łukasz Radwanowicz

dr Małgorzata Wach-Pawliczak

dr Daniel Małdachowski

 • Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w WSAP
 • członek Senatu WSAP

dr Stanisław Kubeł

mgr Anna Sobiech

 • Pełnomocnik Rektora ds. promocji uczelni
 • Dyrektor biblioteki WSAP w Ostrołęce
 • członek Senatu WSAP

• mgr inż. Mariusz Kluczek

Ćwiczenia prowadzą:

dr hab. Edyta Sokalska

mgr Adrianna Łada