Kadra naukowo - dydaktyczna Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce:

Władze Uczelni:

dr Michał Fajst
Rektor WSAP
prof. WSAP dr Jacek Krauss
Dziekan WSAP w Ostrołęce

prof. dr Bohdan Zdziennicki
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka
Sędzia Sądu Najwyższego
b. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Anna Łapińska
członek Senatu WSAP

prof. WSAP dr Łucja Lisiecka
członek Senatu WSAP

prof. WSAP dr hab. Joanna Radwanowicz –Wanczewska
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą

prof. WSAP dr hab. Dariusz Szafrański
członek Senatu WSAP
b. Prodziekan WSAP

prof. WSAP dr Elżbieta Maria Łojko
b. Rektor WSAP w Ostrołęce

dr Hanna Machińska
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

dr Małgorzata Janicz

dr Łukasz Radwanowicz

dr Małgorzata Wach-Pawliczak

dr Daniel Małdachowski

Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w WSAP

dr Stanisław Kubeł

mgr Anna Sobiech
Pełnomocnik Rektora ds. promocji uczelni
Dyrektor biblioteki WSAP w Ostrołęce

• mgr inż. Mariusz Kluczek

Ćwiczenia prowadzą:

dr hab. Edyta Sokalska

mgr Adrianna Łada