Kadra naukowo - dydaktyczna Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce:

Władze Uczelni:

prof. WSAP dr Łucja Lisiecka

 • Rektor WSAP

dr Daniel Małdachowski

 • Dziekan WSAP w Ostrołęce
 • Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w WSAP
 •  
 • prof. WSAP dr Jacek Krauss
 • b.Dziekan WSAP

prof. dr Bohdan Zdziennicki

 • Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

prof. WSAP dr hab. Joanna Radwanowicz –Wanczewska

prof. WSAP dr hab. Dariusz Szafrański

 • b. Prodziekan WSAP

prof. WSAP dr Elżbieta Maria Łojko

 • b. Rektor WSAP w Ostrołęce
 • prof. WSAP dr Michał Fajst

  • b. Rektor WSAP w Ostrołęce

prof. dr hab. Joanna Golińska – Pilarek

dr Małgorzata Janicz

dr Łukasz Radwanowicz

 • Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą

dr Małgorzata Wach-Pawliczak

dr Stanisław Kubeł

mgr Anna Sobiech

 • Dyrektor biblioteki WSAP w Ostrołęce

• mgr inż. Mariusz Kluczek

Ćwiczenia prowadzą:

prof. dr hab. Edyta Sokalska

mgr Magdalena Suska