Pełnomocnicy Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

1. Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu seksualnemu pracowników i studentów w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce 

– dr Daniel Małdachowski 

2. Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania korupcji w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce

dr Daniel Małdachowski

 

 

 

 

 

 

3. Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością 

mgr Justyna Modzelewska

4. Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej

 dr Łukasz Radwanowicz

5.

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce

mgr Jadwiga Sadoska