Pełnomocnicy Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

1. Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce – przedstawiciel pracowników i pracowników naukowych 

– dr Daniel Małdachowski 

2. Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania korupcji w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce

prof. WSAP dr Łucja Lisiecka

3. Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uczelni i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

mgr Anna Sobiech

 

 

 

 

 

 

5. Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

mgr Teresa Śmiałek

6. Pełnomocnik Rektora ds. administracyjno-technicznych

mgr inż. Mariusz Kluczek

7. Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska