Szanowni Studenci

By móc korzystać z platformy zdalnego nauczania, niezbędne jest zalogowanie się na portal.office.com za pomocą danych uczelnianych (mail w domenie wsap.com.pl np. s1234@wsap.com.pl)

W swojej skrzynce pocztowej Outlook mogą Państwo śledzić wszystkie informacje:

o wykładach on-line, przekazanych materiałach, udostępnionych informacjach, egzaminach online itp.
Kliknij tutaj

Szanowni Państwo , 

w celu uczestniczenia w zajęciach zdalnych prosimy o zalogowanie się na Państwa konta w domenie wsap.

Instrukcja:

 1. Adres portalu do logowania:   portal.office.com
 2. Login:  s****@wsap.com.pl      (zamiast gwiazdek prosimy wstawić Państwa nr indeksu)
 3. Hasło: Takie jak Państwo ustalili podczas pierwszego logowania.

Za pomocą w/w platformy będą Państwo

 1. otrzymywać materiały na pocztę mail (aplikacja Outlook)
 2. współpracować nad dokumentami (Word, Excel, Power Point)
 3. uczestniczyć w wykładach i zajęciach on line (aplikacja Teams)

W razie pytań i problemów proszę o kontakt mariusz@wsap.com.pl

Korzystaj bezpłatnie z Office 365

Studenci i Wykładowcy Wyższe Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce  mogą bezpłatnie korzystać z usług Office 365 Education, która obejmuje programy Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, a teraz także Microsoft Teams, oraz inne narzędzia.

Żeby zacząć już dziś, zaloguj się na portal.office.com, według instrukcji podanej poniżej.

Instrukcja pierwszego logowania na platformie Office 365 – zintegrowanej z domeną wsap.com.pl

Studenci I roku:

Każdy Student I roku otrzymuje wraz z indeksem, dane do logowania się na platformie portal.office.com

Podczas pierwszego logowania będą Państwo poproszeni o zmianę hasła, proszę ustawić nowe hasło spełniające następujące warunki:

 • minimum 8 znaków
 • conajmiej 1 litera duża, 
 • przynajmniej 1 cyfra i znak specjalny

 

Studenci II i III roku:

login: S numer indeksu @wsap.com.pl

np. S7102@wsap.com.pl

hasło: Duża pierwsza litera imienia sześć ostatnich cyfr Peselu !

(Łukasz pierwsza litera hasła to L)

np. Mariusz nr Pesel 9987654321

hasło: M654321!

Podczas pierwszego logowania będą Państwo poproszeni o zmianę hasła, proszę ustawić nowe hasło spełniające następujące warunki:

 • minimum 8 znaków
 • conajmiej 1 litera duża, 
 • przynajmniej 1 cyfra i znak specjalny

 

Wykładowcy:

Dane dostępowe dla Wykładowców zostaną rozdane indywidualnie.

Podczas pierwszego logowania będą Państwo poproszeni o zmianę hasła, proszę ustawić nowe hasło spełniające następujące warunki:

 • minimum 8 znaków
 • conajmiej 1 litera duża, 
 • przynajmniej 1 cyfra i znak specjalny

 Loginy są jednocześnie w pełni funkcjonalnymi adresami e’mail.

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Mariusza Kluczka (pokój 57) mariusz@wsap.com.pl

Żeby rozpocząć proces logowania proszę kliknąć poniższy obrazek: 

Więcej informacji o korzystaniu z platformy Office 365 –

https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/