Szanowni Studenci

By móc korzystać z platformy zdalnego nauczania, niezbędne jest zalogowanie się na portal.office.com za pomocą danych uczelnianych (mail w domenie wsap.com.pl np. s1234@wsap.com.pl)

W swojej skrzynce pocztowej Outlook mogą Państwo śledzić wszystkie informacje:

o wykładach on-line, przekazanych materiałach, udostępnionych informacjach, egzaminach online itp.
Kliknij tutaj

Szanowni Państwo , 

w celu uczestniczenia w zajęciach zdalnych prosimy o zalogowanie się na Państwa konta w domenie wsap.

Instrukcja:

 1. Adres portalu do logowania:   portal.office.com
 2. Login:  s****@wsap.com.pl      (zamiast gwiazdek prosimy wstawić Państwa nr indeksu)
 3. Hasło: Takie jak Państwo ustalili podczas pierwszego logowania.
Studenci I roku.:
 1. Adres portalu do logowania:   portal.office.com
 2. Login:  s****@wsap.com.pl      (zamiast gwiazdek prosimy wstawić Państwa nr indeksu)
 3. Hasło startowe: 

Pierwsza litera imienia pierwsza litera nazwiska (duże litery) numer indeksu !! (dwa wykrzykniki)

 • (w przypadku kiedy nazwisko rozpoczyna się od litery S lub Ś proszę zamiast tej litery użyć Q)
 • np. Mariusz Kluczek nr indeksu 1234, będzie miał hasło: MK1234!!
 • a Mariusz Składowski nr indeksu 4321: MQ4321!!
 

Za pomocą w/w platformy będą Państwo

 1. otrzymywać materiały na pocztę mail (aplikacja Outlook)
 2. współpracować nad dokumentami (Word, Excel, Power Point)
 3. uczestniczyć w wykładach i zajęciach on line (aplikacja Teams)

W razie pytań i problemów proszę o kontakt mariusz@wsap.com.pl

Korzystaj bezpłatnie z Office 365

Studenci i Wykładowcy Wyższe Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce  mogą bezpłatnie korzystać z usług Office 365 Education, która obejmuje programy Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, a teraz także Microsoft Teams, oraz inne narzędzia.

 

Więcej informacji o korzystaniu z platformy Office 365 –

https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/