Zarządzenie nr 27 /2023

Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

 z  dnia 17 czerwca 2023 roku

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2023/2024

 

 

          Na podstawie art. 19 ust. 2 Regulaminu Studiów w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce stanowiącego załącznik do Uchwały nr 5/2022 Senatu WSAP z dnia 09.04.2022 r.:

                                                  zarządza się, co następuje:

 

 • 1

Rok akademicki składa się z:

 1. Dwóch 18-tygodniowych semestrów.
 2. Dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowej i letniej).
 3. Wakacji zimowych (2 tygodnie) wiosennych (2 tygodnie) i letnich (8 tygodni).
 • 2

Określa się organizację roku akademickiego 2023/2024 w sposób następujący:

WYSZCZEGÓLNIENIE

   CZAS  TRWANIA

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

29.09.2023 r.

SEMESTR ZIMOWY

26.09.2023 r. – 22.02.2024 r.

w tym:

Zajęcia dydaktyczne

22.09.2023 r. – 18.02.2024 r.

Wakacje zimowe (przerwa świąteczna)

18.12.2023 r. – 11.01.2024 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa

12.02.2024 r. – 22.02.2024 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa

23.02.2024 r. – 31.03.2024 r.

 

SEMESTR LETNI

23.02.2024 r. – 25.09.2024 r.

w tym:

 

Zajęcia dydaktyczne

23.02.2024 r. – 30.06.2024 r.

Wakacje wiosenne (przerwa świąteczna)

25.03.2024 r. – 4.04.2024 r.

Egzaminacyjna sesja letnia

1.07.2024 r. – 14.07.2024 r.

Wakacje letnie

15.07.2024 r. – 08.09.2024 r.

Egzaminacyjna sesja letnia poprawkowa

09.09.2024 r. – 25.09.2024 r.

Rozdanie dyplomów

 05.07.2024 r.

 

 • 3

Termin ostatecznego rozliczenia sesji:

 – zimowej – 31.03.2024 r.

 – letniej – 25.09.2024 r.

 • 4

Terminy zjazdów w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2023/2024 określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, terminy zajęć w roku akademickim 2023/2024 określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                  Rektor

                                                                                     Prof. WSAP dr Łucja Lisiecka

                                                                                      

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 27/2023 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 17.06.2023 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2023/2024

 

 

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

 

SEMESTR ZIMOWY

 1. 22-23-24 WRZEŚNIA 2023 R
 2. 29-30 WRZEŚNIA – 1 PAŹDZIERNIKA 2023 R (Inauguracja)
 3. 6-7-8 PAŹDZIERNIKA 2023 R
 4. 13-14-15 PAŹDZIERNIKA 2023 R
 5. 20-21-22 PAŹDZIERNIKA 2023 R
 6. 27-28-29 PAŹDZIERNIKA 2023 R
 7. 3-4-5 LISTOPADA 2023 R
 8. 17-18-19 LISTOPADA 2023 R
 9. 24-25-26 LISTOPADA 2023 R
 10. 1-2-3 GRUDNIA 2023 R
 11. 8-9-10 GRUDNIA 2023 R
 12. 15-16-17 GRUDNIA 2023 R
 13. 12-13-14 STYCZNIA 2024 R
 14. 19-20-21 STYCZNIA 2024 R
 15. 26-27-28 STYCZNIA  2024 R
 16. 2-3-4 LUTEGO 2024 R
 17. 9-10-11 LUTEGO 2024 R
 18. 16-17-18 LUTEGO 2024 R

 

 SEMESTR LETNI

 1. 23-24-25 LUTEGO 2024 R
 2. 1-2-3 MARCA 2024 R
 3. 8-9-10 MARCA 2024 R
 4. 15-16-17 MARCA 2024 R
 5. 22-23-24 MARCA 2024 R
 6. 5- 6-7 KWIETNIA 2024 R
 7. 12-13-14 KWIETNIA 2024 R
 8. 19-20-21 KWIETNIA 2024 R
 9. 26-27-28 KWIETNIA 2024 R
 10. 10-11-12 MAJA 2024 R
 11. 17-18-19 MAJA 2024 R
 12. 24-25-26 MAJA 2024 R
 13. 31 MAJA-1-2 CZERWCA 2024 R
 14. 7-8-9 CZERWCA 2024 R
 15. 14-15-16 CZERWCA 2024 R
 16. 21-22-23 CZERWCA 2024 R
 17. 28-29-30 CZERWCA 2024 R
 18. 5-6- 7 LIPCA 2024 R ( Rozdanie dyplomów)

 

 

 

 

                                                                                      Załącznik nr 2 do Zarządzenia  nr …. /2023 Rektora

                                                                                          Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

                                                                                       z dnia 17.06.2023 r. w sprawie określenia organizacji

                                                    roku akademickiego 2023/2024

 

 

TERMINY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

SEMESTR ZIMOWY

 1. 22-23-24 września 2023 r. (II, III ROK)
 2. 29-30 września – 1 października 2023 r. (Inauguracja) (I ROK)
 3. 6-7-8 października 2023 r. (II, III ROK)
 4. 13-14-15 października 2023 r. (I ROK)
 5. 20-21-22 października 2023 r. (II, III ROK)
 6. 27-28-29 października 2023 r. (I ROK)
 7. 3-4-5 listopada 2023 r. (II, III ROK)
 8. 17-18-19 listopada 2023 r. (I ROK)
 9. 24-25-26 listopada 2023 r. (II, III ROK)
 10. 1-2-3 grudnia 2023 r. (I ROK)
 11. 8-9-10 grudnia 2023 r. (II, III ROK)
 12. 15-16-17 grudnia 2023 r. (I ROK)
 13. 12-13-14 stycznia 2024 r. (II, III ROK)
 14. 19-20-21 stycznia 2024 r. (I ROK)
 15. 26-27-28 stycznia 2024 r. (II, III ROK)
 16. 2-3-4 lutego 2024 r. (I ROK)
 17. 9-10-11 lutego 2024 r. (II, III ROK)
 18. 16-17-18 lutego 2024 r. ( sesja egzaminacyjna – I, II, III ROK)

 

 SEMESTR LETNI

 1. 23-24-25 lutego 2024 r. (II, III ROK)
 2. 1-2-3 marca 2024 r. (I ROK)
 3. 8-9-10 marca 2024 r. (II, III ROK)
 4. 15-16-17 marca 2024 r. (I ROK)
 5. 22-23-24 marca 2024 r. (II, III ROK)
 6. 5-6-7 kwietnia 2024 r. (I ROK)
 7. 12 -13-14 kwietnia 2024 r. (II, III ROK)
 8. 19-20-21 kwietnia 2024 r. (I ROK)
 9. 26-27-28 kwietnia 2024 r. (II, III ROK)
 10. 10-11-12 maja 2024 r. (I ROK)
 11. 17-18-19 maja 2024 r. (II, III ROK)
 12. 24-25-26 maja 2024 r. (I ROK)
 13. 31 maja -1-2 czerwca 2024 r. (II, III ROK)
 14. 7-8-9 czerwca 2024 r.(I ROK)
 15. 14-15-16 czerwca 2024 r. (II ROK), (III ROK – egzaminy dyplomowe)
 16. 21-22-23 czerwca 2024 r. (I ROK), (III ROK – egzaminy dyplomowe)
 17. 28-29-30 czerwca 2024 r. (sesja egzaminacyjna – I, II ROK)
 18. 5- 6-7 lipca 2024 r. (Rozdanie dyplomów)