ORCiD (ang. Open Researcher and Contributor ID,) to cyfrowy identyfikator służący do
odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Ma likwidować problem dublujących się
nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować
tożsamość badacza. Do jego posiadania zobowiązuje naukowców rozporządzenie z dnia
6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. poz. 496 z 2019 r.)
Unikalny elektroniczny identyfikator ORCiD mogą założyć pracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane nauką.

 

Jak założyć ORCiD?
1. Wejdź na stronę
orcid.org.
2. Wybierz opcję Register now! ze strony głównej lub kliknij Sign in, a następnie
Register now!
3. Wypełnij formularz rejestracyjny zgodnie z instrukcją.
4. Ustal, kto może zobaczyć Twój profil:
everyone – profil publiczny (dane są widoczne dla wszystkich),
trusted parties – tylko dla zaproszonych (dane są widoczne tylko dla wybranych odbiorców),
only me – profil prywatny (dane są widoczne jedynie dla właściciela profilu).
Jeśli chcemy, aby ORCiD spełniał swoją funkcję, należy wybrać everyone lub trusted parties.
5. Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie, że jesteś
właścicielem tego adresu.
6. Uzupełnij profil danymi biograficznymi, wykształceniem, miejscem zatrudnienia,
informacją o projektach i grantach, w których uczestniczyłeś. Dołącz własne publikacje.