• Do odwołania. zajęcia dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych nie będą się odbywały w budynku WSAP w Ostrołęce, lecz w miarę możliwości będą prowadzone zdalnie, tzn. z wykorzystaniem telefonu i internetu.
 • Materiały dostarczone przez wykładowców będą przesyłane Państwu przez Dziekanat na adresy poczty internetowej ustalone przez starostów każdego roku studiów oraz studiów podyplomowych.
 • Kontakt z wykładowcami będzie możliwy drogą e-mailową lub telefonicznie poprzez Dziekanat. Adresy internetowe będą podane Państwu wraz z materiałami dydaktycznymi.
 • Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, mając na względzie bezpieczeństwo studentów, słuchaczy oraz pracowników do odwołania Dziekanat i Kwestura WSAP w Ostrołęce są zamknięte – wszystkie sprawy można załatwiać telefonicznie lub e-mailowo.
 • Czytelnia biblioteki będzie nieczynna do odwołania.
 • W celu ułatwienia Państwu realizacji zaleceń wykładowców, wypożyczalnia będzie pracowała w niezmienionych dniach i godzinach. Jednak, aby zminimalizować zagrożenie osoby chcące skorzystać z wypożyczalni będą obsługiwane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 784 070 110.

ZARZĄDZENIE NR 11/2020

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W OSTROŁĘCE

z dnia 08 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2020 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności WSAP w Ostrołęce

Na podstawie § 12 ust 1 Statutu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 28 sierpnia 2019 r., w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 7/2020 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności WSAP w Ostrołęce wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

 1. Zawiesza się stacjonarne prowadzenie wykładów i zajęć dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.
 2. Zajęcia będą prowadzone zdalnie.
 3. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej muszą zostać udokumentowane, a informacje o tematach zajęć, sposobie i terminach ich przeprowadzenia przekazane na adres kierownik_dziekanatu@wsap.com.pl
 4. Zasady określone w ust. 1-3 obowiązują do odwołania.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                            Rektor

Dr Michał Fajst

Drodzy Studenci! W związku z Zarządzeniem nr 7/2020 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 11.03.2020 r. w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 informujemy:

 1. Do 14 kwietnia 2020 r. zajęcia dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych nie będą się odbywały w budynku WSAP w Ostrołęce, lecz w miarę możliwości będą prowadzone zdalnie, tzn. z wykorzystaniem telefonu i internetu.
 2. Materiały dostarczone przez wykładowców będą przesyłane Państwu przez Dziekanat na adresy poczty internetowej ustalone przez starostów każdego roku studiów oraz studiów podyplomowych.
 3. Kontakt z wykładowcami będzie możliwy drogą e-mailową lub telefonicznie poprzez Dziekanat. Adresy internetowe będą podane Państwu wraz z materiałami dydaktycznymi.
 4. Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, mając na względzie bezpieczeństwo studentów, słuchaczy oraz pracowników od 17 marca 2020 do odwołania Dziekanat i Kwestura WSAP w Ostrołęce są zamknięte – wszystkie sprawy można załatwiać telefonicznie lub  e-mailowo.
 5. Czytelnia biblioteki będzie nieczynna w dniach 11 marca – 14 kwietnia 2020 r.
 6. W celu ułatwienia Państwu realizacji zaleceń wykładowców, wypożyczalnia będzie pracowała w niezmienionych dniach i godzinach. Jednak, aby zminimalizować zagrożenie osoby chcące skorzystać z wypożyczalni będą obsługiwane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Zmiany w Regulaminie Pracy Biblioteki obowiązujące w dniach 11.03.2020 r. – 14.04.2020 r. (kliknij) 

Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie szczególnych warunków i trybu pracy Dziekanatu

 1. Dyżury rektorskie i dziekańskie będą odwołane do dnia 14 kwietnia 2020 r. Telefoniczny bądź mailowy kontakt z rektorem jest możliwy poprzez Sekretariat.

WSAP w Ostrołęce dokłada starań, by wyjątkowe warunki, w których przyszło Państwu studiować, nie miały wpływu na jakość kształcenia. Jest nam przykro, że spotykają Państwa niespodziewane niedogodności, ale liczymy też na zrozumienie i współpracę dla dobra całej społeczności Szkoły.

Naszym celem jest ukończenie obecnego cyklu dydaktycznego zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 7 /2019 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020, a więc bez konieczności przedłużania semestru letniego. Jednak w chwili obecnej nie można mieć pewności, że się to uda.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Dziekanat – nr tel.: 29 7607612, e-mail: dziekanat@wsap.com.pl

Kwestura – nr tel.: 29 7607615, e-mail: t.smialek@wsap.com.pl

Biblioteka – nr tel.: 784 070 110, e-mail: dyrektor_biblioteki@wsap.com.pl

Sekretariat Rektora – nr tel.: 29 7606886, e-mail: wsap@wsap.com.pl

Zarządzenie Rektora WSAP w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wsród społeczności WSAP w Ostrołęce

Koronawirus – co musisz wiedzieć?