Pytania na zaliczenie egzaminu z przedmiotu: Prawo karne i postępowanie karne prowadzonego przez dr. M. Fajsta.

Każda osoba ma przydzielone trzy pytania zgodnie z numerem indeksu.

Prace należy nadesłać do 17.02.2023 r. na e-mail michal.fajst@interia.pl

Numer albumu

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

8203

Zasada winy

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 65 § 2 KW

8204

Zasada nullum crimen sine lege

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 76 KW

8205

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: 126 § 1 KK

8206

Kary za przestępstwa

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 133 KK

8207

Zasada odpowiedzialności za czyn

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 134 KK

8209

Zasada res retro non agit

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 149 KK

8210

Zasada społecznej szkodliwości

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 150 KK

8211

Funkcje prawa karnego

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 148 § 2 KK

8212

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 148 § 4 KK

8214

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 155 KK

8215

Różnice między zbrodnią a występkiem

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 158 § 3 KK

8217

Definicja wykroczenia

Wina umyślna – definicja rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 159 KK

8218

Definicja przestępstwa

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 162 § 1 KK

8219

Zasada winy

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 166 § 1 KK

8220

Zasada nullum crimen sine lege

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 178a § 1 KK

8221

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 189 KK

8222

Zasada humanitaryzmu

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 190 KK

8223

Zasada odpowiedzialności za czyn

Kary za wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 190a § 1 KK

8225

Zasada res retro non agit

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 192 § 1 KK

8226

Zasada społecznej szkodliwości

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 201 KK

8227

Funkcje prawa karnego

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 204 § 1 KK

8228

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 206 KK

8229

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 208 KK

8230

Różnice między zbrodnią a występkiem

Wina umyślna – definicja rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 278a KK

8231

Definicja wykroczenia

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 289 KK

8232

Definicja przestępstwa

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 50 KW

8233

Zasada winy

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 55 KW

8235

Zasada nullum crimen sine lege

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 92 § 1 KW

8236

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 77 KW

8237

Zasada humanitaryzmu

Kary za wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 107 KW

8238

Zasada odpowiedzialności za czyn

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 108 KW

8239

Zasada res retro non agit

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 119 KW

8240

Zasada społecznej szkodliwości

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 127 KW

8241

Funkcje prawa karnego

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 141 KW

8242

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 142 KW

8243

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Wina umyślna – definicja rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 146 KW

8244

Różnice między zbrodnią a występkiem

Kary za wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 166 KW

8245

Definicja wykroczenia

Przestępstwa powszechne i indywidualne

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 58 § 2 KW

8246

Definicja przestępstwa

Jakie są immunitety?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 310 KK

8247

Zasada winy

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 203 KK

8248

Zasada nullum crimen sine lege

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 78 KW

8249

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 87 § 1 KW

8250

Zasada humanitaryzmu

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 89 KW

8251

Zasada odpowiedzialności za czyn

Kary za wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 226 § 1 KK

8252

Zasada res retro non agit

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 241 § 1 KK

8253

Zasada społecznej szkodliwości

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 63a § 1 KW

8254

Funkcje prawa karnego

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 65 § 1 KW

8255

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

 

8256

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 72 KW

8257

Różnice między zbrodnią a występkiem

Wina umyślna – definicja rodzaje

 

8258

Zasada winy

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 65 § 2 KW

8259

Zasada nullum crimen sine lege

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 76 KW

8261

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: 126 § 1 KK

8262

Kary za przestępstwa

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 133 KK

8263

Zasada odpowiedzialności za czyn

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 134 KK

8264

Zasada res retro non agit

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 149 KK

8265

Zasada społecznej szkodliwości

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 150 KK

8266

Funkcje prawa karnego

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 148 § 2 KK

8267

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 148 § 4 KK

8268

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 155 KK

8269

Różnice między zbrodnią a występkiem

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 158 § 3 KK

8270

Definicja wykroczenia

Wina umyślna – definicja rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 159 KK

8271

Definicja przestępstwa

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 162 § 1 KK

8272

Zasada winy

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 65 § 2 KW

8273

Zasada nullum crimen sine lege

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 76 KW

8274

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: 126 § 1 KK

8275

Kary za przestępstwa

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 133 KK

8276

Zasada odpowiedzialności za czyn

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 134 KK

8277

Zasada res retro non agit

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 149 KK

8278

Zasada społecznej szkodliwości

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 150 KK

8279

Funkcje prawa karnego

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 148 § 2 KK

8280

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 148 § 4 KK

8281

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 155 KK

8282

Różnice między zbrodnią a występkiem

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 158 § 3 KK

8283

Definicja wykroczenia

Wina umyślna – definicja rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 159 KK

8284

Definicja przestępstwa

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 162 § 1 KK

8285

Różnice między zbrodnią a występkiem

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 158 § 3 KK