Pytania na zaliczenie egzaminu z przedmiotu: Prawo karne i postępowanie karne prowadzonego przez dr. M. Fajsta.

Każda osoba ma przydzielone trzy pytania zgodnie z numerem indeksu.

Prace należy nadesłać do 21.02.2021 r. na e-mail michal.fajst@interia.pl

Numer indeksu

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

8022

Zasada winy

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 117 § 1 KK  

8023

Zasada nullum crimen sine lege

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: Art. 119 § 1 KK

8024

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: 126 § 1 KK

8025

Kary za przestępstwa

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 133 KK

8026

Zasada odpowiedzialności za czyn

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 134 KK

8027

Zasada res retro non agit

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 149 KK

8028

Zasada społecznej szkodliwości

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 150 KK

8029

Funkcje prawa karnego

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 148 § 2 KK

8030

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 148 § 4 KK

8031

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 155 KK

8032

Różnice między zbrodnią a występkiem

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 158 § 3 KK

8033

Definicja wykroczenia

Wina umyślna – definicja rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 159 KK

8034

Definicja przestępstwa

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 162 § 1 KK

8035

Zasada winy

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 166 § 1 KK

8036

Zasada nullum crimen sine lege

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 178a § 1 KK

8037

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 189 KK

8038

Zasada humanitaryzmu

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 190 KK

8039

Zasada odpowiedzialności za czyn

Kary za wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 190a § 1 KK

8040

Zasada res retro non agit

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 192 § 1 KK

8041

Zasada społecznej szkodliwości

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 201 KK

8042

Funkcje prawa karnego

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 204 § 1 KK

8043

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 206 KK

8044

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 208 KK

8045

Różnice między zbrodnią a występkiem

Wina umyślna – definicja rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 278a KK

8046

Definicja wykroczenia

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 289 KK

8047

Definicja przestępstwa

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 50 KW

8048

Zasada winy

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 55 KW

8049

Zasada nullum crimen sine lege

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 92 § 1 KW

8050

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 77 KW

8052

Zasada humanitaryzmu

Kary za wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 107 KW

8053

Zasada odpowiedzialności za czyn

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 108 KW

8054

Zasada res retro non agit

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 119 KW

8055

Zasada społecznej szkodliwości

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 127 KW

8056

Funkcje prawa karnego

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 141 KW

8057

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 142 KW

8058

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Wina umyślna – definicja rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 146 KW

8059

Różnice między zbrodnią a występkiem

Kary za wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 166 KW

8060

Definicja wykroczenia

Przestępstwa powszechne i indywidualne

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 58 § 2 KW

8061

Definicja przestępstwa

Jakie są immunitety?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 310 KK

8062

Zasada winy

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 203 KK

8063

Zasada nullum crimen sine lege

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 78 KW

8064

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 87 § 1 KW

8065

Zasada humanitaryzmu

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 89 KW

8067

Zasada odpowiedzialności za czyn

Kary za wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 226 § 1 KK

8068

Zasada res retro non agit

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 241 § 1 KK

8070

Zasada społecznej szkodliwości

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 63a § 1 KW

8071

Funkcje prawa karnego

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 65 § 1 KW

8072

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 65 § 2 KW

8073

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 72 KW

8074

Różnice między zbrodnią a występkiem

Wina umyślna – definicja rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 76 KW

 

Numer albumu

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

8075

Zasada winy

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 117 § 1 KK 

8076

Zasada nullum crimen sine lege

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: Art. 119 § 1 KK

8077

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: 126 § 1 KK

8078

Kary za przestępstwa

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 133 KK

8079

Zasada odpowiedzialności za czyn

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 134 KK

8080

Zasada res retro non agit

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 149 KK

8081

Zasada społecznej szkodliwości

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 150 KK

8082

Funkcje prawa karnego

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 148 § 2 KK

8083

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 148 § 4 KK

8084

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 155 KK

8085

Różnice między zbrodnią a występkiem

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 158 § 3 KK

8086

Definicja wykroczenia

Wina umyślna – definicja rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 159 KK

8087

Definicja przestępstwa

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 162 § 1 KK

8088

Zasada winy

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 166 § 1 KK

8089

Zasada nullum crimen sine lege

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 178a § 1 KK

8090

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 189 KK

8091

Zasada humanitaryzmu

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 190 KK

8092

Zasada odpowiedzialności za czyn

Kary za wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 190a § 1 KK

8093

Zasada res retro non agit

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 192 § 1 KK

8094

Zasada społecznej szkodliwości

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 201 KK

8095

Funkcje prawa karnego

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 204 § 1 KK

8096

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 206 KK

8097

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 208 KK

8098

Różnice między zbrodnią a występkiem

Wina umyślna – definicja rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 278a KK

8099

Definicja wykroczenia

Kary za przestępstwa

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 289 KK

8100

Definicja przestępstwa

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 50 KW

8101

Zasada winy

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 55 KW

8102

Zasada nullum crimen sine lege

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 92 § 1 KW

8104

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 77 KW

8105

Zasada humanitaryzmu

Kary za wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 107 KW

8107

Zasada odpowiedzialności za czyn

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 108 KW

8108

Zasada res retro non agit

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 119 KW

5394

Zasada społecznej szkodliwości

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 127 KW

8109

Funkcje prawa karnego

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 141 KW

8110

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 142 KW

8111

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Wina umyślna – definicja rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 146 KW

8112

Różnice między zbrodnią a występkiem

Kary za wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 166 KW

6952

Definicja wykroczenia

Przestępstwa powszechne i indywidualne

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 58 § 2 KW

8113

Definicja przestępstwa

Jakie są immunitety?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 310 KK

8114

Zasada winy

Gdzie jest stosowana polska ustawa karna?

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 203 KK

8115

Zasada nullum crimen sine lege

Co to są kontratypy? Opisz dwa.

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 78 KW

8116

Zasada odpowiedzialności osobistej i indywidualnej

Wiek jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 87 § 1 KW

8117

Zasada humanitaryzmu

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 89 KW

8118

Zasada odpowiedzialności za czyn

Kary za wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 226 § 1 KK

8119

Zasada res retro non agit

Stan wyższej konieczności

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 241 § 1 KK

7961

Zasada społecznej szkodliwości

Obrona konieczna

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 63a § 1 KW

 

Funkcje prawa karnego

Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 65 § 1 KW

 

Pojęcia: kryminalizacja, penalizacja, kontrawencjonalizacja

Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 65 § 2 KW

 

Różnice między przestępstwami a wykroczeniami

Wina nieumyślna – definicja, rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 72 KW

 

Różnice między zbrodnią a występkiem

Wina umyślna – definicja rodzaje

Określ podmiot, przedmiot, stronę podmiotową i przedmiotową czynu: art. 76 KW