Szanowni Państwo, poniżej znajdują się zagadnienia do samodzielnego opracowania z Przestępstw urzędniczych.

W części pierwszej wymienione są pojęcia, które trzeba samodzielnie zdefiniować. Wszystkie. W części drugiej należy wybrać jedno z przestępstw i je opisać zgodnie ze schematem: kto może popełnić dany czyn (podmiot), w jakiej formie winy (strona podmiotowa), jaki jest przedmiot ochrony (przedmiot zamachu) oraz jakie są szczególne cechy przestępczego działania (czyli strona przedmiotowa). Proszę też o podanie informacji statystycznej o tym przestępstwie. W części trzeciej należy wybrać jedną z teorii kryminologicznych i opisać.

Praca musi być samodzielna, za przepisanie kodeksu albo komentarza nie otrzyma się oceny pozytywnej. Całość musi się zamknąć w 2-5 stronach. Prace proszę przesłać na mój adres: michal.fajst@interia.pl

Z poważaniem

Michał Fajst

 

Część I

Wyjaśnij wszystkie poniższe pojęcia:

  1. funkcjonariusz publiczny,
  2. płatna protekcja,
  3. korzyść osobista i majątkowa,
  4. Indeks postrzegania korupcji (Corruption Perception Index).

Część II

Opisz jedno z poniższych przestępstw. Określ: podmiot, stronę podmiotową, przedmiot, stronę przedmiotową przestępstwa. Podaj informacje statystyczne o jego występowaniu w Polsce.

  1. art. 231 KK,
  2. art. 250a KK,
  3. art. 296a KK.

Część III

Opisz jedną z poniższych teorii

  1. teoria anomii R. K. Mertona,
  2. przestępczość białych kołnierzyków,
  3. teoria dryfu G. Sykesa i R. Matzy.