Procedura oddawania głosu.

1) aby wybrać kandydata należy pozostawić jego nazwisko nieskreślone;

2) aby odrzucić kandydata należy przekreślić jego nazwisko (zaznaczyć przy jego nazwisku opcję: “skreślam”)

3) Wyborca pozostawia nieskreślone nazwiska najwyżej tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia.

4) głosować można tylko 1 raz.

Karta do głosowania