Zarządzenie Nr 7 /2019 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce stanowiącego załącznik do Uchwały nr 6/2016 Senatu WSAP z dnia 25.06.2016 r.:

zarządza się co następuje:

§ 1

Rok akademicki składa się z:
1. Dwóch 18-tygodniowych semestrów.
2. Dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowej i letniej).
3. Wakacji zimowych ( 2 tygodnie) wiosennych (2 tygodnie) i letnich (8 tygodni).

§ 2

Określa się organizację roku akademickiego 2019/2020 w sposób następujący:
WYSZCZEGÓLNIENIE CZAS TRWANIA
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 27.09.2019 r.
SEMESTR ZIMOWY 26.09.2019 r. – 20.02.2020 r.
w tym:
Zajęcia dydaktyczne 20.09.2019 r. – 16.02.2020 r.
Wakacje zimowe (przerwa świąteczna) 16.12.2019 r. – 09.01.2020 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa 10.02.2020 r. – 20.02.2020 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa 21.02.2020 r. – 31.03.2020 r.

SEMESTR LETNI 21.02.2020 r. – 25.09.2020 r.
w tym:
Zajęcia dydaktyczne 21.02.2020 r. – 28.06.2020 r.
Wakacje wiosenne (przerwa świąteczna) 06.04.2020 r. – 16.04.2020 r.
Egzaminacyjna sesja letnia 28.06.2020 r. – 12.07.2020 r.
Wakacje letnie 13.07.2020 r. – 06.09.2020 r.
Egzaminacyjna sesja letnia poprawkowa 07.09.2020 r. – 25.09.2020 r.
Rozdanie dyplomów 03.07.2020 r.

§ 3

Termin ostatecznego rozliczenia sesji:
– zimowej – 31.03.2020 r.
– letniej – 25.09.2020 r.

§ 4

Terminy zajęć w roku akademickim 2019 /2020 określa załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7 /2019 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 14.06.2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020

 

TERMINY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY

1. 20-21-22 WRZEŚNIA 2019 r. (II, III rok)
2. 27-28-29 WRZEŚNIA 2019 r. (Inauguracja) (I rok)
3. 4-5-6 PAŹDZIERNIKA 2019 r. (II, III rok)
4. 11-12-13 PAŹDZIERNIKA 2019 r. (I rok)
5. 18-19-20 PAŹDZIERNIKA 2019 r. (II, III rok)
6. 25-26-27 PAŹDZIERNIKA 2019 r. (I rok)
7. 8-9-10 LISTOPADA 2019 r. (II, III rok)
8. 15-16-17 LISTOPADA 2019 r. (I rok)
9. 22-23-24 LISTOPADA 2019 r. (II, III rok)
10. 29-30 LISTOPADA -1 GRUDNIA 2019 r. (I rok)
11. 6-7-8 GRUDNIA 2019 r. (II, III rok)
12. 13-14-15 GRUDNIA 2019 r. (I rok)
13. 10-11-12 STYCZNIA 2020 r. (II, III rok)
14. 17-18-19 STYCZNIA 2020 r. (I rok)
15. 24-25-26 STYCZNIA 2020 r. (II, III rok)
16. 31 STYCZNIA -1-2 LUTEGO 2020 r. (I rok)
17. 7-8-9 LUTEGO 2020 r. (II, III rok)
18. 14-15-16 LUTEGO 2020 r. (sesja egzaminacyjna – I, II, III rok)

SEMESTR LETNI

1. 21-22-23 LUTEGO 2020 r. (II, III rok)
2. 28-29 LUTEGO -1 MARCA 2020 r. (I rok)
3. 6-7-8 MARCA 2020 r. (II, III rok)
4. 13-14-15 MARCA2020 r. (I rok)
5. 20-21-22 MARCA 2020 r. (II, III rok)
6. 27-28-29 MARCA 2020 r. (I rok)
7. 3-4-5 KWIETNIA 2020 r. (I, III rok)
8. 17-18-19 KWIETNIA 2020 R. (I rok)
9. 24-25-26 KWIETNIA 2020 r. (II, III rok)
10. 8-9-10 MAJA 2020 r. (I rok)
11. 15-16-17 MAJA 2020 r. (II, III rok)
12. 22-23-24 MAJA 2020 r. (I rok)
13. 29-30-31 MAJA 2020 r. (II, III rok)
14. 5-6-7 CZERWCA 2020 r. (I rok)
15. 12-13-14 CZERWCA 2020 r. (II rok), (III rok – egzaminy dyplomowe)
16. 19-20-21 CZERWCA 2020 r. (I rok), (III rok – egzaminy dyplomowe)
17. 26-27-28 CZERWCA 2020 r. (sesja egzaminacyjna – I, II rok)
18. 3-4-5 LIPCA 2020 r. (Rozdanie dyplomów)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7 /2019 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 14.06.2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020

 

TERMINY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY

1. 20-21-22 WRZEŚNIA 2019 r.
2. 27-28-29 WRZEŚNIA 2019 r.
3. 4-5-6 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
4. 11-12-13 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
5. 18-19-20 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
6. 25-26-27 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
7. 8-9-10 LISTOPADA 2019 r.
8. 15-16-17 LISTOPADA 2019 r.
9. 22-23-24 LISTOPADA 2019 r.
10. 29-30 LISTOPADA -1 GRUDNIA 2019 r.
11. 6-7-8 GRUDNIA 2019 r.
12. 13-14-15 GRUDNIA 2019 r.
13. 10-11-12 STYCZNIA 2020 r.
14. 17-18-19 STYCZNIA 2020 r.
15. 24-25-26 STYCZNIA 2020 r.
16. 31 STYCZNIA -1-2 LUTEGO 2020 r.
17. 7-8-9 LUTEGO 2020 r.
18. 14-15-16 LUTEGO 2020 r.

SEMESTR LETNI

1. 21-22-23 LUTEGO 2020 r.
2. 28-29 LUTEGO -1 MARCA 2020 r.
3. 6-7-8 MARCA 2020 r.
4. 13-14-15 MARCA 2020 r.
5. 20-21-22 MARCA 2020 r.
6. 27-28-29 MARCA 2020 r.
7. 3-4-5 KWIETNIA 2020 r.
8. 17-18-19 KWIETNIA 2020 r.
9. 24-25-26 KWIETNIA 2020 r.
10. 8-9-10 MAJA 2020 r.
11. 15-16-17 MAJA 2020 r.
12. 22-23-24 MAJA 2020 r.
13. 29-30-31 MAJA 2020 r.
14. 5-6-7 CZERWCA 2020 r.
15. 12-13-14 CZERWCA 2020 r.
16. 19-20-21 CZERWCA 2020 r.
17. 26-27-28 CZERWCA 2020 r.
18. 3-4-5 LIPCA 2020 r.