Zarządzenie nr 13 /2021

Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

 z  dnia   30 czerwca 2021 roku

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2021/2022

 

 

          Na podstawie art. 19 ust. 2 Regulaminu Studiów w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce stanowiącego załącznik  do  Uchwały nr 5/2019 Senatu WSAP z dnia 06.03.2019 r.:

                                                  zarządza się, co następuje:

 

 • 1

Rok akademicki składa się z:

 1. Dwóch 18-tygodniowych semestrów.
 2. Dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowej i letniej).
 3. Wakacji zimowych (2 tygodnie) wiosennych (2 tygodnie) i letnich (8 tygodni).
 • 2

Określa się organizację roku akademickiego 2021/2022 w sposób następujący:

WYSZCZEGÓLNIENIE

   CZAS  TRWANIA

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

01.10.2021 r.

SEMESTR ZIMOWY

26.09.2021 r. – 17.02.2022 r.

w tym:

Zajęcia dydaktyczne

25.09.2021 r. – 13.02.2022 r.

Wakacje zimowe (przerwa świąteczna)

20.12.2021 r. – 06.01.2022 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa

07.02.2022 r. – 17.02.2022 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa

18.02.2022 r. – 31.03.2022 r.

SEMESTR LETNI

18.02.2022 r. – 25.09.2022 r.

w tym:

Zajęcia dydaktyczne

18.02.2022 r. – 26.06.2022 r.

Wakacje wiosenne (przerwa świąteczna)

11.04.2022 r. – 21.04.2022 r.

Egzaminacyjna sesja letnia

27.06.2022 r. – 10.07.2022 r.

Wakacje letnie

11.07.2022 r. – 09.09.2022 r.

Egzaminacyjna sesja letnia poprawkowa

10.09.2022 r. – 25.09.2022 r.

Rozdanie dyplomów

 02.07.2022 r.

 • 3

Termin ostatecznego rozliczenia sesji:

 – zimowej – 31.03.2022 r.

 – letniej – 25.09.2022 r.

 • 4

Terminy zajęć w roku akademickim 2021/2022 określa załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                         Rektor

                                                                                                                                  Dr Michał Fajst

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr  13 /2021 Rektora

Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2021/2022

TERMINY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

SEMESTR ZIMOWY

 

 1. 24-25-26 września 2021 r. (II, III rok)
 2. 1-2-3 października 2021 r. (Inauguracja) (I rok)
 3. 8-9-10 października 2021 r. (II, III rok)
 4. 15-16-17 października 2021 r. (I rok)
 5. 22-23-24 października 2021 r. (II, III rok)
 6. 5-6-7 listopada 2021 r. (I rok)
 7. 12-13-14 listopada 2021 r. (II, III rok)
 8. 19-20-21 listopada 2021 r. (I rok)
 9. 26-27-28 listopada 2021 r. (II, III rok)
 10. 3-4-5 grudnia 2021 r. (I rok)
 11. 10-11-12 grudnia 2021 r. (II, III rok)
 12. 17-18-19 grudnia 2021 r. (I rok)
 13. 7-8-9 stycznia 2022 r. (II, III rok)
 14. 14-15-16 stycznia 2022 r. (I rok)
 15. 21-22-23 stycznia 2022 r. (II, III rok)
 16. 28-29-30 stycznia  2022 r. ( I rok)
 17. 4-5-6 lutego 2022 r. (II, III rok)
 18. 12-13-14 lutego 2021 r. (sesja egzaminacyjna – I, II, III rok)

 

 SEMESTR LETNI

 

 1. 18-19-20 lutego 2022 r. (II, III rok)
 2. 25-26-27 lutego 2022 r. (I rok)
 3. 4-5-6 marca 2022 r. (II, III rok)
 4. 11-12-13 marca 2022 r. (I rok)
 5. 18-19-20 marca 2022 r. (II, III rok )
 6. 25-26-27 marca 2022 r. ( I rok )
 7. 1-2-3 kwietnia 2022 r. (II, III rok)
 8. 8-9-10 kwietnia 2022 r. (I rok)
 9. 22-23-24 kwietnia 2022 r. (II, III rok)
 10. 6-7-8 maja 2022 r. (I rok)
 11. 13-14-15 maja 2022 (II, III rok)
 12. 20-21-22 maja 2022 r. (I rok)
 13. 27-28-29 maja 2022 r. (II, III rok)
 14. 3-4-5 czerwca 2022 r. (I rok)
 15. 10-11-12 czerwca 2022 r. (II) (III rok – egzaminy dyplomowe)
 16. 17-18-19 czerwca 2022 r. (I rok) (III rok – egzaminy dyplomowe)
 17. 24-25-26 czerwca 2022 r. (sesja egzaminacyjna – I , II rok)
 18. 1-2-3 lipca 2022 r. (Rozdanie dyplomów)

 

 

 

 

 

                                                                                    

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2021 Rektora

Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

z dnia 30.06.2021 r. w sprawie określenia organizacji  roku akademickiego 2021/2022

TERMINY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

SEMESTR ZIMOWY

 

 1. 24-25-26 września 2021 r.
 2. 1-2-3 października 2021 r.
 3. 8-9-10 października 2021 r.
 4. 15-16-17 października 2021 r.
 5. 22-23-24 października 2021 r.
 6. 5-6-7 listopada 2021 r.
 7. 12-13-14 listopada 2021 r.
 8. 19-20-21 listopada 2021 r.
 9. 26-27-28 listopada 2021 r.
 10. 3-4-5 grudnia 2021 r.
 11. 10-11-12 grudnia 2021 r.
 12. 17-18-19 grudnia 2021 r.
 13. 7-8-9 stycznia 2022 r.
 14. 14-15-16 stycznia 2022 r.
 15. 21-22-23 stycznia 2022 r.
 16. 28-29-30 stycznia  2022 r.
 17. 4-5-6 lutego 2022 r.
 18. 12-13-14 lutego 2021 r.

 

SEMESTR LETNI

 

 1. 18-19-20 lutego 2022 r.
 2. 25-26-27 lutego 2022 r.
 3. 4-5-6 marca 2022 r.
 4. 11-12-13 marca 2022 r.
 5. 18-19-20 marca 2022 r.
 6. 25-26-27 marca 2022 r.
 7. 1-2-3 kwietnia 2022 r.
 8. 8-9-10 kwietnia 2022 r.
 9. 22-23-24 kwietnia 2022 r.
 10. 6-7-8 maja 2022 r.
 11. 13-14-15 maja 2022 r.
 12. 20-21-22 maja 2022 r.
 13. 27-28-29 maja 2022 r.
 14. 3-4-5 czerwca 2022 r.
 15. 10-11-12 czerwca 2022 r.
 16. 17-18-19 czerwca 2022 r.
 17. 24-25-26 czerwca 2022 r.
 18. 1-2-3 lipca 2022 r.