Zarządzenie nr 9 /2022

Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

 z  dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2022/2023

 

 

          Na podstawie art. 19 ust. 2 Regulaminu Studiów w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce stanowiącego załącznik do Uchwały nr 5/2019 Senatu WSAP z dnia 06.03.2019 r.:

                                                  zarządza się, co następuje:

 

 • 1

Rok akademicki składa się z:

 1. Dwóch 18-tygodniowych semestrów.
 2. Dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowej i letniej).
 3. Wakacji zimowych (2 tygodnie) wiosennych (2 tygodnie) i letnich (8 tygodni).
 • 2

Określa się organizację roku akademickiego 2022/2023 w sposób następujący:

WYSZCZEGÓLNIENIE

   CZAS  TRWANIA

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

30.09.2022 r.

SEMESTR ZIMOWY

26.09.2022 r. – 23.02.2023 r.

w tym:

Zajęcia dydaktyczne

24.09.2022 r. – 19.02.2023 r.

Wakacje zimowe (przerwa świąteczna)

19.12.2022 r. – 12.01.2023 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa

13.02.2023 r. – 23.02.2023 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa

24.02.2023 r. – 31.03.2023 r.

 

SEMESTR LETNI

24.02.2023 r. – 25.09.2023 r.

w tym:

 

Zajęcia dydaktyczne

24.02.2023 r. – 25.06.2023 r.

Wakacje wiosenne (przerwa świąteczna)

03.04.2023 r. – 13.04.2023 r.

Egzaminacyjna sesja letnia

26.06.2023 r. – 09.07.2023 r.

Wakacje letnie

10.07.2023 r. – 08.09.2022 r.

Egzaminacyjna sesja letnia poprawkowa

09.09.2023 r. – 25.09.2023 r.

Rozdanie dyplomów

 01.07.2023 r.

 • 3

Termin ostatecznego rozliczenia sesji:

 – zimowej – 31.03.2023 r.

 – letniej – 25.09.2023 r.

 • 4

Terminy zjazdów w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2022/2023 określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, terminy zajęć w roku akademickim 2022/2023 określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                         Rektor

                                                                                        dr Michał Fajst

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 9 /2022 Rektora

  Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

z dnia 27.06.2022 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2022/2023

 

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

SEMESTR ZIMOWY

 1. 23-24-25 WRZEŚNIA 2022 R
 2. 30 WRZEŚNIA – 1-2 PAŹDZIERNIKA 2022 R (Inauguracja)
 3. 7-8-9 PAŹDZIERNIKA 2022 R
 4. 14-15-16 PAŹDZIERNIKA 2022 R
 5. 21-22-23 PAŹDZIERNIKA 2022 R
 6. 28-29-30 PAŹDZIERNIKA 2022 R
 7. 4-5-6 LISTOPADA 2022 R
 8. 18-19-20 LISTOPADA 2022 R
 9. 25-26-27 LISTOPADA 2022 R
 10. 2-3-4 GRUDNIA 2022 R
 11. 9-10-11 GRUDNIA 2022 R
 12. 16-17-18 GRUDNIA 2022 R
 13. 13-14-15 STYCZNIA 2023 R
 14. 20-21-22 STYCZNIA 2023 R
 15. 27-28-29 STYCZNIA  2023 R
 16. 3-4-5 LUTEGO 2023 R
 17. 10-11-12 LUTEGO 2023R
 18. 17-18-19 LUTEGO 2023 R

 

 SEMESTR LETNI

 1. 24-25-26 LUTEGO 2023 R
 2. 3-4-5 MARCA 2023 R
 3. 10-11-12 MARCA 2023 R
 4. 17-18-19 MARCA 2023 R
 5. 24-25-26 MARCA 2023 R
 6. 31 MARCA – 1-2 KWIETNIA 2023 R
 7. 14-15-16 KWIETNIA 2023 R
 8. 21-22-23 KWIETNIA 2023 R
 9. 28-29-30 KWIETNIA 2023 R
 10. 5-6-7 MAJA 2023 R
 11. 12-13-14 MAJA 2023 R
 12. 19-20-21 MAJA 2023 R
 13. 26-27-28 MAJA 2023 R
 14. 2-3-4 CZERWCA 2023 R
 15. 9-10-11 CZERWCA 2023 R
 16. 16-17-18 CZERWCA 2023 R
 17. 23-24-25 CZERWCA 2023 R
 18. 30 CZERWCA – 1-2- LIPCA 2023 R ( Rozdanie dyplomów)

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2022 Rektora

 Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie określenia organizacji

 roku akademickiego 2022/2023

 

TERMINY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

SEMESTR ZIMOWY

 1. 23-24-25 września 2022 r. (II, III ROK)
 2. 30 września – 1-2 października 2022 r. (Inauguracja) (I ROK)
 3. 7-8-9 października 2022 r. (II, III ROK)
 4. 14-15-16 października 2022 r. (I ROK)
 5. 21-22-23 października 2022 r. (II, III ROK)
 6. 28-29-30 października 2022 r. (I ROK)
 7. 4-5-6 listopada 2022 r. (II, III ROK)
 8. 18-19-20 listopada 2022 r. (I ROK)
 9. 25-26-27 listopada 2022 r. (II, III ROK)
 10. 2-3-4 grudnia 2022 r. (I ROK)
 11. 9-10-11 grudnia 2022 r. (II, III ROK)
 12. 16-17-18 grudnia 2022 r. (I ROK)
 13. 13-14-15 stycznia 2023 r. (II, III ROK)
 14. 20-21-22 stycznia 2023 r. (I ROK)
 15. 27-28-29 stycznia 2023 r. (II, III ROK)
 16. 3-4-5 lutego 2023 r. (I ROK)
 17. 10-11-12 lutego 2023 r. (II, III ROK)
 18. 17-18-19 lutego 2023 r. ( sesja egzaminacyjna – I, II, III ROK)

 

 SEMESTR LETNI

 1. 24-25-26 lutego 2023 r. (II, III ROK)
 2. 3-4-5 marca 2023 r. (I ROK)
 3. 10-11-12 marca 2023 r. (II, III ROK)
 4. 17-18-19 marca 2023 r. (I ROK)
 5. 24-25-26 marca 2023 r. (II, III ROK)
 6. 31 marca – 1-2 kwietnia 2023 r. (I ROK)
 7. 14 -15-16 kwietnia 2023 r. (II, III ROK)
 8. 21-22-23 kwietnia 2023 r. (I ROK)
 9. 28-29-30 kwietnia 2023 r. (II, III ROK)
 10. 5-6-7 maja 2023 r. (I ROK)
 11. 12-13-14 maja 2023 r. (II, III ROK)
 12. 19-20-21 maja 2023 r. (I ROK)
 13. 26-27-28 maja 2023 r. (II, III ROK)
 14. 2-3-4 czerwca 2023 r.(I ROK)
 15. 9-10-11 czerwca 2023 r. (II ROK), (III ROK – egzaminy dyplomowe)
 16. 16-17-18 czerwca 2023 r. (I ROK), (III ROK – egzaminy dyplomowe)
 17. 23-24-25 czerwca 2023 r. (sesja egzaminacyjna – I, II ROK)
 18. 30 czerwca – 1-2 lipca 2023 r. (Rozdanie dyplomów)